Mladí včelaři

Zachraňte velryby, pomozte pandám, nenechte zmizet nosorožce! Záslužná motta, která jsou častými mediálními „výstupy“ světových ochránců přírody. Nic proti těmto v divoké přírodě ohroženým zvířatům, ale neměli bychom zapomínat i na mnohem důležitější a nám bližší tvory – včely. Bez těchto drobných a neúnavných opylovačů by lidstvo brzy pocítilo kritický nedostatek mnoha hospodářsky významných plodin. Produkce potravin závislých na plodinách, které včelky opylují, by se snížila o desítky procent.  Ostatní hmyzí opylovači by tuto práci určitě v takové míře nezastali. Vždyť včely vytvářely tuto symbiózu s kvetoucími rostlinami desítky milionů let. A může stačit jenom pár desetiletí a dojde k jejich vyhynutí. A včely opravdu vymírají. Bez jejich přítomnosti by ale jenom v Evropě během krátké doby zmizelo na 20 tisíc rostlinných druhů. Stále se domníváte, že si včely nezaslouží naší pozornost?

Včela medonosná však v dnešní době nepřežije bez svého partnera – včelaře. Platí proto jednoduchá rovnice. Pokud nebude dostatek včelařů, nemůže být dostatek včel. Tento fakt nezmění ani zvyšování počtu včelstev chovaných jedním včelařem, protože v obrovských velkochovech se skrývají další nebezpečí – snazší šíření včelích nemocí, snížení genofondu, stereotypní strava, atd.  Účinná pomoc včelám vychází z podpory včelařství a zvyšování počtu zodpovědných včelařů.

Praha si také začíná uvědomovat, že i velkoměsta mohou účinně pomoci v propagaci včelařství. Především působením na mládež, která může (a vlastně chce-li jednou přežít – musí) brát problém se včelami opravdu vážně a hledat cesty k jeho řešení. Škoda, že jsou dávno pryč doby, kdy většina učitelů byla také včelaři a našlo by se jenom málo škol, na jejichž zahradě to krásně bzučelo hned z několika úlů. Před pěti lety nastartoval kroužek mladých včelařů VYŠEHRADŠTÍ VČELAŘÍCI boom obnovy těchto prospěšných aktivit. Postupně se objevovali další osvícení zakladatelé nových kroužků, kteří přesvědčili různé zřizovatelské instituce (školy, občanská sdružení, ZO ČSV), získali dětské zájemce a zahájili činnost svých včelařských kroužků. „Dnes máme v Praze již šest těchto kolektivů a věříme, že se letos jejich řady ještě rozšíří“, řekl Jiří Cafourek, který stál právě u vzniku prvního pražského včelařského kroužku. “Chcete-li se dozvědět o mladých včelařích více, nebo dokonce rozšířit naše řady navštivte webovou stránku www.vcelarici.cz.“  

V Praze ani v České republice včelaři hned tak NEVYMIZÍ!!! Pojďme si to všichni slíbit.

Autor: Jiří Cafourek

Tisk

 

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info