Výskyt hraboše polního v květnu 2023

Výsledky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) ukázaly, že v průběhu května došlo k dalšímu poklesu stavu populací hraboše polního. Celorepublikový průměrný počet 127 aktivních východů z nor na hektar, představuje hodnotu 2,5násobku aktuálního prahu škodlivosti. V krajích Olomoucký, Jihomoravský a Zlínský se však hodnoty populací pohybují stále nad úrovní 7násobku prahu škodlivosti a riziko škod hrozí především v porostech krmných plodin a mladých výsadbách stromků.

Dvě třetiny květnových výstupů monitoringu zahrnovala pozorování v jednoletých kulturách, především v porostech jarních plodin, část pozorování byla provedena i v ozimých plodinách.  Hodnoty výskytu s ohledem na uvedené dosáhly v průměru 31 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha), což odpovídá 0,68násobku prahu škodlivosti, který pro jarní období představuje hodnotu 50 AVN/ha.  

V krmných a trvalých plodinách se průměrné hodnoty pohybovaly na úrovni 444 AVN/ha, což odpovídá 8,9násobku prahu škodlivosti. Tato čísla stále představují vysoké ohrožení plodin především pro krmné využití.  

Stále relativně vysoké hodnoty populací se pohybovaly ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Zde se průměrné hodnoty vyšplhaly na 659 AVN/ha (13násobek prahu škodlivosti, Zlínský kraj), 321 AVN/ha (6násobek prahu škodlivosti, Olomoucký kraj) a 265 AVN/ha (5násobek prahu škodlivosti, Jihomoravský kraj) což jsou hodnoty, které pro květnové období představují stále vysoké ohrožení plodin.  

Nejvyšší hodnoty byly dosaženy na Kroměřížsku katastr Žalkovice, kde bylo zjištěno okolo 8 000 AVN/ha. Vysoké hodnoty byly zjišťovány především v porostech krmných a trvalých kultur.  Mimo moravské kraje se objevují vysoké počtu hrabošů také na Kutnohorsku. V současnosti je jasné, že vývoj populací již nemůže ovlivnit průběh počasí. 

Na pole s krmnými plodinami po první seči a v protierozních travních pásech je stále možné rozmístit berličky pro dravé ptáky. Tam, kde výskyt hraboše dosahuje prahu škodlivosti, je možné reagovat aplikací rodenticidů do nor, pokud to podmínky dovolí - týká se především širokořádkových plodin. Mimo ruční vkládání do nor je možné využít strojové aplikace rodenticidů, kdy jsou granule uloženy do umělé nory.

Od 21. 2. 2023 je vydáno Nařízení o výjimečném použití rodenticidů ve zvýšené dávce s platností do 21.6.2023. Zemědělci mohou v tomto období využít jak standardní aplikace do 2 kg/ha, tak aplikace vyšší, a to až do 10 kg/ha.  

Aktuální vývoj populací hraboše polního můžete sledovat na  Rostlinolékařského portálu, měsíční souhrn z monitoringu tohoto škůdce zveřejňuje ÚKZÚZ na svém webu www.ukzuz.cz.  

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642 

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info