Ministr zemědělství: Komise připravuje pravidla pro transport ukrajinské produkce do zemí, kde to je nejvíce potřeba. Detaily budu chtít znát co nejdříve

Otázky související s obchodem a dovozy z Ukrajiny, Směrnici o zdraví půdy, vize pro venkovské oblasti a budoucí zjednodušování zemědělských politik řešili ministři zemědělství EU v Bruselu. Česká republika nadále podporuje dlouhodobá koncepční řešení a zlepšování dopravních tras mezi EU a Ukrajinou. Cílem musí být posílení jednotného tržního prostředí a přeprava ukrajinské produkce do zemí, které to nejvíce potřebují. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) se v rámci Rady ministrů také sešel se svými protějšky z Chorvatska a Rakouska a dále se sejde s komisařem pro zemědělství Januszem Wojciechowským.

Hlavním tématem jednání byla problematika zemědělského obchodu, zejména v souvislosti s válkou na Ukrajině. Podle ČR je nadále nutné hledat rovnováhu tak, abychom podporovali Ukrajinu, a zároveň neohrozili sektor zemědělství v EU. V pátek 15. 9. skončila preventivní opatření pro sousedící státy s Ukrajinou, která zakazovala dovoz některých komodit z Ukrajiny a měla jim usnadnit složitou situaci. S ohledem na jednotný vnitřní trh Česká republika tato opatření vnímá jako nekoncepční, a vítá proto rozhodnutí je dále neprodlužovat. Jde však o první krok a musíme dále jednat o těch navazujících.

„Jsme si vědomi složité situace, kterou sousedící státy s Ukrajinou mají v souvislosti s dovozy zemědělských komodit z Ukrajiny, nicméně i ostatní evropské země jsou zasaženy. Z mého pohledu je opravdu nutné přistupovat k této problematice jednotně jako Evropská unie. Nejefektivnější je pracovat na rozvoji a zlepšování přepravy, zajištění rovných standardů kvality. Rozhodně ale nepodporuji individuální zákazy obchodu ze strany některých států EU. Je to naprosto v rozporu s pravidly jednotného vnitřního trhu i mezinárodními závazky. Komise musí v tomto ohledu jednat se všemi stranami transparentně, a to včetně té ukrajinské. Komisař Wojciechowský nás ubezpečil, že Komise úzce spolupracuje s Ukrajinou na přípravě kontrolního rámce, který zajistí transport ukrajinské produkce do třetích zemí mimo EU. Detaily tohoto rámce budu chtít po Komisi znát co nejdříve,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

V souvislosti se směrnicí o zdraví půdy řešili ministři zachování udržitelnosti zemědělské produkce, při schopnosti reagovat na rizika spojená se změnou klimatu. Směrnice navržená Evropskou komisí má posílit ochranu půdy, její znění je ale potřeba z pohledu ČR ještě upravit. Každý členský stát má rozdílné typy půd i přírodní podmínky, je proto nutné dostatečně flexibilně stanovit například přípustnou míru erozní ohroženosti. Jako praktické ČR vnímá využít již existující národní systémy pro monitoring půd a nezavádět nové nástroje, tak aby nedošlo k navýšení administrativní zátěže pro zemědělce.

„Téma ochrany půdy, její obnovy a udržitelného hospodaření je velmi důležité. Musíme jej řešit, obzvlášť teď, v době tak výrazné klimatické změny. Jsem rád, že Česká republika již nyní uplatňuje přísná pravidla pro ochranu půdy, ať už v rámci zemědělského půdního fondu nebo prostřednictvím dotačních pravidel společné zemědělské politiky. Zemědělci zapravují organickou hmotu do orné půdy nebo udržují trvalé travní porosty. To všechno ozdravuje půdu a dělá ji úrodnější i pro další generace. Tato opatření realizovaná již dnes našimi farmáři a zemědělci musí být zohledněna,“ uvedl ministr Výborný.

Ministři diskutovali také o dlouhodobé vizi pro venkovské oblasti v Evropě. Shodli se na tom, že pro rozvoj venkova je nutné dobře koordinovat dotační nástroje a využití financí na národní i lokální úrovni. K tomu výborně slouží místní akční skupiny, které pomáhají při komunitním místním rozvoji, a v České republice pokrývají téměř 93 % území.

„Pro rozvoj venkovských oblastí je potřeba zajistit atraktivní životní podmínky pro mladou generaci, nejen na venkově, ale i přímo v zemědělství. Naším cílem je ještě více zpřístupnit služby včetně dostupnosti vysokorychlostního internetu. I zemědělské obory chceme učinit ještě více atraktivními, především podporou a rozvojem nových technologií. To samozřejmě obnáší zajištění dostatečných finančních zdrojů, ale i snížení administrativní zátěže pro jejich získání,“ řekl ministr zemědělství Výborný.

V rámci diskuse ministr podpořil téma navržené dánskou delegací týkající se dalšího zjednodušování v oblasti zemědělské a rybářské politiky, což je dlouhodobou prioritou ČR. Na programu Rady ministrů zemědělství EU byla i zhoršující se situace s africkým morem prasat ve Švédsku. Ministr Výborný nabídl naši odbornou podporu a sdílení zkušeností, což považuje za jeden z klíčových přístupů boje s touto nákazou.

Ministr Marek Výborný se zítra v Bruselu zúčastní také konference Evropské lidové strany na téma Evropská dohoda zemědělců o vizi dlouhodobé udržitelnosti životního prostředí a zemědělství.

 

 

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info