Společnost BASF urychluje transformaci zemědělství prostřednictvím inovací integrovaných řešení

Nové možnosti potlačení plevelů díky využití chemie a biotechnologie

Nové způsoby využití fungování účinných látek, pokroky v oblasti formulací a biotechnologických vlastností pro efektivnější kontrolu plevelů, škůdců a chorob

Posílení pozice osivářské společnosti se špičkovou nabídkou v oboru

Praha, Česká republika – Společnost BASF představuje nejnovější pokrok a inovace v oblasti ochrany plodin a osiv. Jejich cílem je nabídnout zemědělcům řešení, aby překonali tlaky škůdců v rámci jednotlivých lokálních plodin, klimatické výzvy, měnící se regulační požadavky a rostoucí očekávání spotřebitelů. V rámci naplňování své strategie v oblasti zemědělství, oznámené v roce 2019, společnost zaměřuje své inovace na zlepšení výsledků hlavních regionálních plodin, jako je sója v Americe, ovoce a zelenina v Evropě a rýže v Asii a Tichomoří. Hodnota inovačního portfolia zůstává vysoká a odhaduje se, že tržní potenciál v příštích deseti letech bude více než 7,5 miliardy eur.

„Naším cílem je stát se poskytovatelem stále ucelenějších zemědělských řešení a rozšiřovat možnosti, které zemědělcům nabízíme. Proto nadále významně investujeme do široké škály zemědělských technologií, a proto jsme v roce 2022 vynaložili na výzkum a vývoj 944 milionů eur,“ řekl Livio Tedeschi, prezident divize BASF Řešení pro zemědělství. „Zemědělci se na nás mohou i nadále spolehnout v oblasti inovací, nabídky nových účinných látek, formulací a osiv, které jim zajistí vyšší výnosy s minimálním dopadem na životní prostředí.“

Nový přípravek pro potlačení odolných plevelů v Evropě

Významný krok vpřed v boji s plevelem, přípravek Luximo® Active byl představen v loňském roce pěstitelům pšenice ve Velké Británii. Díky novému způsobu působení je Luximo významný nástrojem pro kontrolu odolných plevelů jako je psárka a italský jílek, které patří k plevelům s nejvíce devastujícím dopadem na výnos. Další registrace přípravku Luximo se v Evropě očekávají v polovině desetiletí a bude mezi ně patřit i Česká republika.

Inovace pro zemědělce pěstující ovoce a zeleninu v Evropě

Společnost BASF si klade také za cíl zlepšovat kvalitu ovoce a zeleniny nebo přispívat ke snižování plýtvání potravinami prostřednictvím šlechtění osiv, produktových inovací a využití digitálních technologií. Je připravena uvést na trh svou nejnovější insekticidní účinnou látku Axalion™ Active. Jde o nový typ přípravku s inovativním způsobem účinku, určenému k ochraně sklizně před širokým spektrem škodlivých bodavých a savých škůdců. Přípravek nemá vedlejší vliv na prospěšný hmyz nebo opylovače a zároveň kontroluje škůdce, kteří si vyvinuli odolnost vůči stávajícím přípravkům. Uvedení na trh proběhne letos v Asii a Tichomoří, následovat bude registrace v Evropě, včetně České republiky, a Latinské Americe.

Díky vynikajícím výsledkům v oblasti šlechtění vyvinula divize osiv zeleniny společnosti BASF odrůdu Sunions® - první odrůdu cibule, která nevyvolává slzení očí a je již k dispozici v supermarketech ve Francii, Německu, Itálii a Velké Británii.

Poté, co společnost BASF prokázala celosvětové vedoucí postavení na trhu v efektivní kontole chorob u obilovin, sóji nebo kukuřice, rozšiřuje využití účinné látky Revysol® také u ovoce a v budoucnu zeleniny nebo rýže. V případě České republiky jde o přípravek Belanty®, kde tato účinná látka nabízí kombinaci vynikající účinnosti a příznivého ekotoxikologického profilu. Přípravek je zárukou vysokého výnosu a kvality díky spolehlivé úrovni kontroly padlí, strupovitosti a mnoha dalších chorob jádrovin, peckovin, vinné révy nebo brambor.

„Inovace, které přinášíme na český trh ukazují, jak využíváme naše široké a odborné znalosti z oblasti chemické výroby,“ dodává Viktoria Szabolcsi, ředitelka divize Řešení pro zemědělství společnosti BASF pro Českou a Slovenskou republiku. „Špičkové přípravky společnosti BASF pro kontrolu plevelů nebo chorob napříč plodinami, jako například nový fungicid Belanty®, jsou skvělým příkladem toho, jak náš multidisciplinární přístup přináší řešení, která vyvažují potřeby zemědělců, společnosti a životního prostředí.“

O divizi Agricultural Solutions společnosti BASF

Zemědělství je zásadní pro zajištění dostatečného množství zdravých a cenově dostupných potravin pro rychle rostoucí populaci při současném snížení dopadů na životní prostředí. Ve spolupráci s partnery a zemědělskými odborníky a integrací kritérií udržitelnosti do všech obchodních rozhodnutí pomáháme zemědělcům vytvářet pozitivní dopad na udržitelné zemědělství. Proto investujeme do silného výzkumu a vývoje, který propojuje inovativní myšlení s praktickými kroky v terénu. Naše portfolio zahrnuje osiva a specificky vybrané vlastnosti rostlin, chemickou a biologickou ochranu plodin, řešení pro hospodaření s půdou, zdraví rostlin, ochranu proti škůdcům a digitální zemědělství. S odbornými týmy v laboratoři, v terénu, v kanceláři a ve výrobě se snažíme najít správnou rovnováhu pro úspěch – pro zemědělce, zemědělství a budoucí generace. V roce 2022 dosáhla naše divize tržeb ve výši 10,3 miliardy eur. Pro více informací prosím navštivte www.agriculture.basf.com nebo některý z našich kanálů sociálních médií.

O společnosti BASF

Ve společnosti BASF vytváříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Spojujeme ekonomický úspěch s ochranou životního prostředí a sociální odpovědností. Více než 111 000 zaměstnanců skupiny BASF Group přispívá k úspěchu našich zákazníků téměř ve všech odvětvích a téměř ve všech zemích světa. Naše portfolio zahrnuje šest segmentů: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. Společnost BASF dosáhla v roce 2022 tržeb ve výši 87,3 miliardy eur. Akcie BASF jsou obchodovány na burze cenných papírů ve Frankfurtu (BAS) a jako americké depozitní certifikáty (BASFY) ve Spojených státech. Další informace na www.basf.com

BASF v České republice

Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů se distribuuje celý sortiment inovativních a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2022 měla společnost BASF v České republice okolo 70 zaměstnanců a dosáhla obratu 916 milionů EUR. Další informace jsou uvedeny na internetové stránce www.basf.cz

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info