Čína zvýšila export vepřového masa o 32 %

Čína je významným exportérem vepřového masa a v posledních letech svoje exporty postupně zvyšuje. V roce 2003 vyvezla celkem 213 000 t, to je o 31,9 % více než v předchozím roce a o 107 % více než v roce 2002. Nejdůležitějším odbytovým trhem pro čínské vepřové maso je tradičně Hongkong, kam v loňském roce šlo z celkového čínského vývozu 75 500 t (35 %), to je proti předchozímu roku o 24,4 % více. Těsně za Hongkongem následuje Rusko, kam bylo dodáno 70 900 t (33 % z celkového čínského exportu), ale proti roku 2002 se vývoz do této sousední země snížil o 6,6 %.

Největší vzestup byl zaznamenán v obchodu s Jižní Koreou, která v roce 2003 nakoupila 46 900 t vepřového masa, to je čtyřikrát více než v roce 2002. Naproti tomu Singapur nakoupil v Číně jen 8 300 t, což je proti roku 2002 o 4,8 % méně.

Export živých prasat Čína poněkud omezila. Celkem bylo vyvezeno 1,9 mil. prasat, z nichž 94 % bylo dodáno do Hongkongu, zbývající množství do Makaa. Ačkoli Čína vyváží značná množství vepřového masa, je také významným dovozcem. V roce 2003 importovala celkem 149 100 t, to je o 2,9 % více než v předchozím roce. Největší část dovozu poházela z USA (77 600 t), ale proti roku 2002 byly tyto dovozy z USA o 39,4 % menší. Mezi významné dodavatele patří také Kanada, odkud Čína dovezla 33 900 t, to je o 3,2 % méně než v předchozím roce. Poměrně velké omezení dovozu z USA a slabší nákupy v Kanadě vyrovnalo podstatné zvýšení nákupu vepřového masa od špičkového evropského výrobce Dánska. Dovozy z této země se zvýšily z pouhých 1 700 t r. 2002 na 37 500 t v roce 2003.

Ačkoli v posledních třech letech Čína zvyšovala dovozy vepřového masa, růst exportu byl rychlejší a převyšoval asi o 70 % objem dovozu. Čína si uchovává tradiční postavení čistého exportéra vepřového masa, ale ukazuje se, že poskytuje určité perspektivy pro dovozy z Evropy. V současné době čínská produkce vepřového masa stagnuje a očekává se, že bude stagnovat celý letošní rok a možná i v příštím roce. Exporty tedy může zvyšovat na úkor vnitřní spotřeby, případně mírným zvýšením dovozu.

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info