Odkazy

 • Český kynologický svaz

  Základním posláním svazu je prostřednictvím svých orgánů, organizačních jednotek a jejich členů zabezpečovat a provádět kynologickou činnost. Ta zahrnuje zejména sportovní výcvik a chov psů. Veškerá činnost musí být prováděna v souladu s cíli a posláními Mezinárodní kynologické federace FCI, za současného respektování zákonů, vyhlášek a dalších předpisů České republiky a úzké spolupráce s orgány veterinární správy a ochrany zvířat.

 • Agroserver

  informace o zemědělských komoditách ze světových burz, e-nabídka/e-poptávka zemědělských komodit

 • AGROSPOL Czech, s.r.o.

  Společnost AGROSPOL Czech, s.r.o. je firma zabývající se prodejem přípravků na ochranu rostlin, zemědělských produktů, hnojiv a osiv.

 • Grania s.r.o.

  Naše malá rodinná společnost se zabývá projekcí a realizací staveb v oblasti krajinného inženýrství, jako jsou revitalizace toků a rybníků, kořenové čistírny odpadních vod, přírodní jezírka apod. Zabýváme se také managementem převážně chráněných území - sečení luk s odstraňováním biomasy, revitalizace rašelinišť. Naší specialitou pro Váš domov jsou dekorativní a hliněné omítky. Provádíme také stavební práce se zaměřením na zateplování a využití ekologických materiálů.

 • Daníž - dobrovolný svazek znojemských vinařských obcí

 • Sklepní uličky - Znojemsko

 • Krmení.CZ

  Server je zaměřen na krmení pro domácí mazlíčky (psi, kočky a další domácí zvířátka).

 • Venkovský cestovní ruch po česku

  Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism se věnuje podpoře rozvoje lidských zdrojů v oblasti venkovské turistiky a agroturistiky v turistických regionech/oblastech České republiky.

 • Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

  Ministerstvo pro místní rozvoj je ústředním orgánem státní správy ve věcech regionální politiky, včetně regionální podpory podnikání; politiky bydlení; rozvoje domovního a bytového fondu; pro věci nájmu bytů a nebytových prostor; územního plánování; stavebního řádu; investiční politiky a cestovního ruchu. Ministerstvo pro místní rozvoj dále spravuje finanční prostředky určené k zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu, koordinuje činnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu, včetně koordinace financování těchto činností, pokud tyto prostředky přímo nespravuje. Ministerstvo pro místní rozvoj také zabezpečuje informační metodickou pomoc vyšším územním samosprávným celkům, městům, obcím a jejich sdružením a zajišťuje činnosti spojené s procesem zapojování územních samosprávných celků do evropských regionálních struktur.

 • Veřejná správa online

  Portál územní samosprávy poskytuje informace o úřadech měst, obcí a krajů České republiky.

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info