Problémem informací o fondech EU je jejich srozumitelnost

Podle výsledků výzkumu o povědomí veřejnosti o strukturálních fondech EU, jsou sice informace o fondech EU poměrně dobře dostupné, ale nejsou příliš věcné. Odbor Rámce podpory Společenství prezentoval na Ministerstvu pro místní rozvoj výsledky výzkumu "Povědomí české veřejnosti o strukturálních fondech", který vypracovala agentura STEM. Provedení výzkumu zadalo agentuře MMR jako řídící a koordinační orgán při rozdělování fondů EU. Podle výsledků výzkumu jsou sice informace o fondech EU poměrně dobře dostupné, problém je však s jejich věcností a srozumitelností.

Podle ministra Jiřího Paroubka je nezbytné v příštích letech zvýšit povědomí veřejnosti o činnosti EU. "S tím souvisí zaměření propagační a informační strategie na konečné příjemce podpory ze zdrojů unie. Půjde o desítky miliard eur a bylo by hříchem je nevyužít," dodal ministr. Kladný vztah k EU a informovanost o SF stoupá podle STEM se stupněm vzdělání a nižším věkem respondentů. V diskusi mimo jiné zaznělo, že téma strukturálních fondů je už teď výkladní skříní Evropské unie. Výzkum probíhá od roku 2004 a je členěn do tří let. První etapa měla těžiště v empirickém výzkumu, který byl proveden na 1681 respondentech v listopadu - prosinci 2004. Ze závěrů sekundární analýzy vyplynuly návrhy opatření pro obsah, formu a časovou dimenzi další komunikace v oboru strukturálních fondů.

Z výzkumu také vyplynulo, že v rámci zvýšení povědomí o fondech EU je nutné vytvoření společného postupu v oblasti publicity vůči médiím a zaměření propagační strategie na autory projektů, kterými jsou například obce a regiony.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info