Legislativní vývoj v EU v sektoru vinohradnictví a vinařství

Na říjnovém zasedání Řídicího výboru pro víno (DG AGRI) v r. 2004 bylo rozhodnuto začlenit do Nařízení č. 753/2002 o označování, prezentaci a reklamě potravin povinnost uvádět na etiketě u nápojů s min. 1,2 % alkoholu všechny složky, uvedené v příloze II. V případě vína je to oxid siřičitý. Povinnost destilovat vedlejší produkty z výroby vína na vinný alkohol byla zúžena jen na producenty min. 500 hl vína ročně (dokument No. AGRI/63806/2004). Povinná destilace je zakotvena v Nařízení Rady 1493/1999 a některé státy hodlají požádat o výjimku v tomto směru.

K zásadním změnám došlo i v Nařízení č. 2729/2000, které se zabývá pravidly zavádění kontroly ve vinařském sektoru. Jde o povinnost dodávky hroznů, moštů a vína do izotopové databanky v italské Ispře a o možnost provádět tyto analýzy doma za předpokladu, že státy mají potřebné vybavení.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info