Je potřeba snížit hladinu jodu

Evropská komise požaduje, aby European Food Safety Autority zhodnotila fyziologické požadavky různých živočišných druhů na jod a aby prozkoumala případný nepříznivý vliv v současnosti povolené hladiny jodu na zdraví lidí a zvířat nebo na životní prostředí. V současnosti povolená hladina je 4 mg/kg krmiva pro koně, 20 mg/kg krmiva pro ryby a 10 mg/kg krmiva pro všechny další druhy.

Dostupné údaje však uvádějí tyto tolerovatelné maximální dietetické hladiny jodu: 3 mg/ kg krmiva pro koně, 5 mg/kg krmiva pro nosnice, více než 60 mg/kg krmiva pro ryby, 4 mg/kg krmiva pro psy a 6 mg/kg krmiva při kočky. Tolerance vůči jodu vysoko přesahuje u prasat a ryb předpisy EU; tolerance (navrhovaná horní hranice) je 3 až 10krát vyšší než jsou požadavky zvířat. V současnosti není stanovená horní bezpečná hranice u dojnic, telat, brojlerů, krůt, ovcí koz a králíků.

Výpočty podle modelu, který počítá u mléka a vajec s maximální schválenou hladinou jodu, upozorňují, že by mohly být překročeny horní limity jodu pro dospělé a dospívající osoby.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info