Opatření ke zvyšování bezpečnosti vajec v USA

Pro prevenci výskytu salmonel na vejcích během výroby, skladování a přepravy vydal úřad FDA nový právní předpis.

Úřad FDA vydal v červenci 2009 nová pravidla pro prevenci Salmonella enteritidis (SE)na vejcích během výroby, skladování a přepravy „Egg Safety: Prevention of Salmonella Enteritidis in Shell Eggs During Production, Storage, and Transportation“ (Docket No. FDA-2000-N-0190).

Jsou zařazena do sekce 21 CFR (Code of Federal Regulations), část 16 a další důležité souvislosti jsou uvedeny v části 118.

Pokud jsou vejce balena na farmě, použije se postup, při němž se kontaminace SE sníží o 5-log. Producenti, kteří chovají více než 3 tis. kusů slepic, musí při transportu vajec používat chladírenská zařízení. Je požadováno zpracování individuálního plánu prevence, v němž musí být zahrnuty minimálně požadavky uvedené v odst. 118.4(a). V dalších odstavcích jsou uvedeny metody testování prostředí či vajec, metodika odběru vzorků a testování (118.5-8). V 118.11 je požadována registrace producentů spadajících do definovaných skupin.

Na tento první krok týkající se vajec budou návazovat nová pravidla úřadu FSIS pro snížení výskytu SE u kuřat a krůt. Další opatření provedená úřadem FSIS a FDA a vydané směrnice se mají týkat inspekce E. coli O157:H7 v podnicích zpracovávajících hovězí a produkujících mleté maso.

V rámci obnoveného úsilí federální vlády o zajištění bezpečnosti potravin podle vyhlášení prezidenta Obamy 14. 3. 2009 je plánována řada dalších dílčích nebo společných opatření, která musí zajistit právě státní správa.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info