Souvislost mezi klimatickými změnami a nutričním stresem u skotu

Profesor Kansaské státní univerzity Joseph Craine se společně s týmem vědců z celých Spojených států snažil zmapovat vliv klimatických změn na výživu skotu.

V rámci vědecké studie, jejíž výsledky publikoval v Global Change Biology porovnával složení porostů luk a pastvin v různých regionech Spojených států a zkrmování těchto porostů skotu. Během 14 let se podařilo nashromáždit více než 21 000 odlišných vzorků exkrementů. Analyzovala se množství dusíkatých látek a stravitelné organické hmoty v organismu skotu v různých regionech. Kvalitativní parametry píce pocházející z různých regionů nasvědčují tomu, že teplejší klima by mohlo limitovat využitelnost proteinu u pasoucích se zvířat. Každé budoucí zvýšení precipitace by nemohlo kompenzovat snížení kvality píce, která doprovází projektované zvýšení teploty. Na základě těchto výsledků lze usuzovat, že by měly být dojnice v budoucnu vystaveny většímu nutričnímu stresu v případě, že se tyto geografické modely budou chovat jako aktuální příklady budoucího klimatu.

Web-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla). Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info