Telata do skupin již před odstavem

Telata ve stáří 49 dní ustájená ve skupinách lépe zvládají odstav než zvířata déle ustájená individuálně. To jsou výsledky španělského výzkumu, v jehož rámci bylo 560 jaloviček ustájeno různým způsobem. V prvním experimentu bylo 320 telat do 49. dne věku dvakrát denně napájeno 2 litry MKN. Poté až do odstavu v 56. dni dostávaly ještě jedenkrát denně 2 l MKN. Polovina telat zůstala ještě 6 dní po odstavu v individuálních boxech, druhá polovina ve skupinách po osmi.

Ve druhém experimentu bylo 240 mláďat krmeno stejně jako v prvním experimentu, ale polovina telat byla již 49. den života umístěna do skupin po osmi a tam dále napájena. Druhá polovina byla přemístěna so skupinového boxu až 56. den po narození.

Výsledky: Telata, která byla přímo po odstavu umístěna do skupinového boxu dosáhla cílové hmotnosti o šest dní dříve a méně trpěla výskytem nemocí dýchacího traktu v porovnání s telaty ustájenými do skupinových boxů až 6 dní po odstavu. Ve druhém pokusu měla telata ustájená do skupinových boxů 49. den vyšší přírůstky a ve stáří 56. dnů se vyznačovala vyšší hmotností v porovnání s telaty přemístěnými v pozdějším období. Příčinou byl vyšší příjem tuhých krmiv. Zvířata umístěná do skupiny až 56. den však dosáhla v období mezi 56. až 64. dnem vyšších denních přírůstků než dříve přemístěná telata. Celkově se neprokázaly mezi dvěma experimenty probíhajícími v rozmezí od 49. do 112. dne věku telat žádné rozdíly s ohledem na četnost respiratorních onemocnění, ale počet těchto onemocnění u telat přemístěných již 49. den života byla nižší než u telat přemístěných až 56. den. Z toho vědci usoudili, že je smysluplnější telata přeřadit do skupinových boxů již 49. den po narození a tam začít s odstavem než je odstavovat v individuálních kotcích.

Web-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla). Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info