Tisková zpráva o odborné způsobilosti k zacházení s přípravky na ochranu rostlin

Státní rostlinolékařská správa upozorňuje zemědělskou veřejnost, že osobám odborně způsobilým k zacházení s přípravky na ochranu rostlin v roce 2011 končí platnost osvědčení, získaných na základě zkoušky z odborné způsobilosti v roce 2006.

Odbornou způsobilost pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin upravuje § 86 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění a vyhláška č. 333/2004 Sb.

Zkušební řád, zkušební otázky a přihláška ke zkoušce z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin jsou zveřejněny na webových stránkách Státní rostlinolékařské správy www.srs.cz.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info