Maso je celosvětově oblíbenou potravinou

V globálním srovnání jsou stále ještě enormní rozdíly ve spotřebě masa. Pro rok 2010 FAO vypočítalo, že každý obyvatel zeměkoule v průměru zkonzumuje 41,8 kg masa, což je o 0,3 procenta méně v porovnání s rokem 2009, kdy ještě spotřeba stoupla v průměru o 200 gramů. V průmyslově vyspělých státech každý obyvatel čistě matematicky měl na talíři 80,7 kg masa, což je o 0,3 procent méně než v roce předchozím. Naproti tomu na jednoho obyvatele rozvojových zemí připadlo v letošním roce pouze 31,5 kg masa, v meziročním srovnání zde došlo k nepatrnému zvýšení spotřeby a to o 0,1 procenta.

V uplynulém roce vedly slabší poptávka po mase, omezené stavy hospodářských zvířat a relativně vysoké náklady na krmení k omezení světové produkce masa. V letošním roce by však již produkce měla opět stoupnout a to o 0,8 na 286,2 mil. tun. Nejvýznamnějším druhem masa zůstává v globálním měřítku i nadále vepřové maso, jehož produkce by měla stoupnout v letošním roce o 0,9 procenta na 107 mil. t. Výroba drůbežího masa by měla vzrůst dokonce o 2,2 % na 95,7 mil. t, zatímco výroba hovězího masa by měla opět poklesnout a to o 1,1 na 65 mil. tun.

Mezinárodní trhy s masem v loňském roce především díky finanční a hospodářské krizi zaznamenaly výrazný propad. Celkový objem obchodů se snížil přibližně o 500 000 t na 25,4 mil. tun masa. Pro letošní rok FAO predikuje opět nárůst a to o 2,8 % na 26,1 mil. tun, u všech druhů masa bude vykázán nárůst importovaného množství. Zejména výrazně vzrostl obchod s vepřovým masem, očekává se, že v letošním roce dosáhne v meziročním srovnání 5% navýšení na 6,1 mil. t. Profitovat by z toho měly především členské země EU, celkový objem jejich vývozů by měl vzrůst o téměř pětinu na 1,68 mil. t. A také obchod s drůbežím masem opět nabral vítr do plachet.

Web-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla). Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info