Výstupy z jednání Rady EU pro životní prostředí dne 20.12. 2010

Dne 20. prosince 2010 se v Bruselu sešli ministři životního prostředí na poslední Radě na programu belgického předsednictví. Českou delegaci vedla I. náměstkyně ministra životního prostředí Rut Bízková.

Z legislativních návrhů bylo hlavním bodem dosažení politické shody k návrhu nařízení o uvádění biocidních přípravků na trh a jejich používání. Tento návrh je evropskými institucemi projednáván od roku 2009. Rada EU tím připravila pozici pro vyjednávání s Evropským parlamentem, které se uskuteční v rámci druhého čtení během nadcházejících předsednictví. „Pro Českou republiku je prioritou, aby systém zajistil dostatečnou ochranu zdraví a životního prostředí za co možná nejmenšího dopadu na podnikatelské prostředí“ vystoupila náměstkyně Bízková. ČR s určitými výhradami kompromisní text také podpořila. Návrh přináší změny, které mají za cíl zlepšit dosavadní systém fungování systému uvádění biocidních přípravků na trh, např. zavedením možnosti jednotného povolení na evropské úrovni, zjednodušením procedury povolování biocidních přípravků, posílením funkce vzájemného uznávání povolených biocidů, zavedením povinného sdílení údajů z testů prováděných na obratlovcích, zlepšením ochrany údajů a dalšími opatřeními.

Ze strany belgického předsednictví pak byla ministrům předložena Zpráva o pokroku prací nad dalším projednávaným legislativním návrhem – směrnicí o odpadu z elektrických a elektronických zařízení, jehož projednávání bude pokračovat během následujícího maďarského předsednictví.

V diskusi k omezení emisí CO2 z lehkých užitkových automobilů vyjádřili vystupující ministři podporu kompromisní dohodě dosažené mezi Evropským parlamentem a Radou EU. Důležitým prvkem této dohody je např. dlouhodobý cíl redukce emisí ve výši 147 g CO2/km. Tuto dohodu ještě musí formálně potvrdit jednání Výboru stálých zástupců (COREPER) dne 21.12. 2010.

V rámci představení Zprávy o pokroku k návrhu nařízení o možnosti členských států zakázat či omezit pěstování geneticky modifikovaných organismů na svém území podpořila většina ministrů pokračování projednávání předloženého návrhu. Svou podporu však ministři podmínili předložením doplňujících informací ze strany Evropské komise, především pak požadavkem na konkrétní příklady pro odůvodnění možného zákazu.

Ministři dále projednávali řadu nelegislativních bodů – zejména byly přijaty závěry Rady ke zlepšení nástrojů politiky životního prostředí. Rada vyzvala Evropskou komisi k vyhodnocení stávající politiky životního prostředí EU, tzv. 6. Akčního programu pro životní prostředí, a dále k urychlení přípravy nového uceleného rámce pro politiku životního prostředí, který by měl být představen v podobě nového 7. Akčního programu. „Evropská unie by měla mít dlouhodobý a dostatečně podrobný strategický rámec pro směřování politiky životního prostředí. Tato nová politika musí být úzce provázána s aktuálně projednávanými strategickými dokumenty, jako je například strategie Evropa 2020 a nová kohezní politika, s diskuzí o revizi rozpočtu EU“ uvedla Rut Bízková.

Během jednání byly přijaty závěry Rady k úspěšné konferenci o ochraně biologické rozmanitosti, která se uskutečnila v listopadu 2010 v japonské Nagoji. Na základě dohody na mezinárodní úrovni je nyní potřeba implementovat dojednané závazky do politik jednotlivých členských států a Evropské unie.

Dále byl přijat příspěvek formace životního prostředí do debaty o udržitelnosti zdrojů, ve formě závěrů Rady k udržitelné spotřebě a výrobě, která by měla představovat jeden ze zásadních elementů nové strategie EU v této oblasti.

V odpolední části pak ministři v rámci debaty pozitivně zhodnotili výsledek konference k ochraně klimatu, která se uskutečnila mezi 29. listopadem a 10. prosincem 2010 v mexickém Cancúnu.

Další zasedání Rady pro životní prostředí se uskuteční 14. března 2011 pod taktovkou maďarského předsednictví.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info