Reakce MŽP na článek „Nové obvinění: Dotace za úplatky“ (HN, 22. 12. 2010)

V rámci 13. výzvy Operačního programu životní prostředí (OPŽP) byly přijímány projekty do oblasti 1.2 – Zlepšení jakosti pitné vody. Projekty byly posouzeny a předloženy k projednání Řídícímu výboru OPŽP (ŘV OPŽP) dne 23. června 2010.

V průběhu projednávání vznesli někteří členové výboru požadavek na detailní rozbor hodnocení u projektů, kde jeden z hodnocených parametrů, konkrétně „technická úroveň“, měl hodnotu nula bodů. Z tohoto důvodu byly ŘV OPŽP doporučeny ke schválení pouze projekty s vyšším bodovým hodnocením s tím, že ostatní projekty budou projednány na dalším zasedání, které se konalo 30. září 2010.

Na tomto jednání ŘV OPŽP byly předloženy všechny způsobilé projekty s návrhem na doporučení ke schválení a zástupce SFŽP přednesl zdůvodnění bodového hodnocení. Někteří členové ŘV OPŽP však opět nebyli s předneseným zdůvodněním spokojeni a projekty byly na základě jejich návrhu přesunuty na další zasedání, které se uskutečnilo dne 11. listopadu 2010. Na tomto jednání byla přednesena zpráva o aktuálním stavu programu a detailně rozebráno bodové hodnocení projektů v oblasti Zlepšení jakosti pitné vody.

Vzhledem k projednávání možné podpory ekologických staveb s Ministerstvem dopravy, stanovené alokaci pro 13. výzvu a prioritám v oblasti zlepšování jakosti pitné vody byly doporučeny zbývající projekty z kategorie „napojení nových obyvatel na vodovod“ a „úpravny pitné vody“. Projednání zbývajících 8 projektů z kategorie „přivaděče“ bylo přesunuto na další zasedání ŘV OPŽP, které bylo plánované na prosinec 2010. Vzhledem k pracovnímu vytížení členů výboru muselo být toto jednání odloženo na leden 2011.

Odstupující ministr životního prostředí Pavel Drobil není členem ŘV OPŽP. Neúčastnil se žádného z výše uvedených jednání a žádným způsobem tak nemohl ovlivnit výsledné doporučení k projednávaným projektům.

Michaela Jendeková, tiskové oddělení MŽP

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info