Invazní druhy pronikají i do hor. Pomáhá jim jiné klima i turisté

Na českých horách přibývají invazní druhy nepůvodních rostlin. Za posledních 200 let jich zde člověk zavlekl celou řadu. Může za to turistický ruch, intenzivnější osidlování horských oblastí i měnící se klimatické podmínky.

Na invazní druhy ve vysokých nadmořských výškách upozornila studie vědců z Botanického ústavu akademie věd a z Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity. Vědci analyzovali informace o výskytu nepůvodních rostlin na více než 30 tisících lokalitách na území České republiky od počátku 19. století a ukázali, že průměrná nadmořská výška lokality, na níž se tyto druhy vyskytují, postupně vzrůstala.

Na českých horách přibývají invazní druhy nepůvodních rostlin. Za posledních 200 let jich zde člověk zavlekl celou řadu. Může za to turistický ruch, intenzivnější osidlování horských oblastí i měnící se klimatické podmínky.

Podle vědců může mít nové zjištění vážné důsledky, protože horské oblasti byly doposud invazí rostlin a živočichů ušetřeny. "V těchto oblastech navíc leží řada zbytků relativně nenarušených ekosystémů, které mohou být v souvislosti s oteplováním v budoucnosti stále více ohroženy biologickými invazemi," upozornil vedoucí autor studie Petr Pyšek.

Dodal, že za šíření nepůvodních druhů do oblastí, kde se nevyskytovaly, může také globalizace ekonomiky.

Ekonomice uškodí za několik desítek let

Většina nepůvodních rostlin a živočichů potřebuje na své zdomácnění a šíření určitý čas. Mezi zavlečením a dobou, kdy začne mít invaze environmentální a ekonomické důsledky tedy existuje určité zpoždění, zhruba několik desítek let.

"Je proto vysoce pravděpodobné, že se důsledky biologických invazí ve výkonnosti evropských ekonomik teprve projeví," vzkázali vědci. Tento fenomén nazývají termínem invazní dluh.

"Navíc nejde jen o potenciální introdukce nových druhů, ale i o nepůvodní druhy již přítomné, kterým stále silnější vliv člověka na přírodu pomáhá nejprve se rozšířit a pak se stát invazními," doplnil vědec.

Pyšek dodal, že rychle se rozvíjející mezinárodní obchod a odstraňování ekonomických bariér zapříčiní, že invazivních druhů bude přibývat. Podle vědců se musí mezinárodní programy na potlačování invazních druhů věnovat i těm, které jsou nepůvodní a mohou se začít šířit teprve v budoucnu.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info