Maďarské předsednictví EU ve znamení reformy GAP

Během půlročního předsednictví EU se chce Maďarsko zaměřit především na reformu GAP, trh s mlékem, akční plány ochrany a pohody zvířat a ochranu lesů.

Brusel (aiz) – Od začátku letošního roku přebralo předsednictví EU Maďarsko, které si za svoji hlavní prioritu vytklo reformu Společné zemědělské politiky (GAP).

Pozornost bude Maďarsko věnovat také zejména balíku zákonů z oblasti trhu s mlékem, hodnocení akčních plánů ochrany zvířat, označování potravin, regulace katarální horečky ovcí, zdravotnímu stavu včelstev a ochraně lesů.

Vedle přizpůsobení GAP novým globálním výzvám by mělo k regeneraci zemědělství vést posílení role zemědělského výzkumu a inovací.

Debata o hlavních direktivách GAP

Na základě seznamu variant Evropské komise by Maďarsko chtělo během svého předsednictví pokračovat v debatě o budoucích hlavních direktivách GAP. Cílem maďarského předsednictví je prostřednictvím dosažení konsenzu mezi členskými státy dospět k vytvoření moderní ochrany evropských zemědělských prvovýrobců. Kromě toho by mělo zajistit, aby se informace, které odrážejí skutečné hodnoty GAP dostaly do evropského veřejného povědomí.

Trh s mlékem a jeho právní úprava

Vzhledem k nedávno vzniklé krizi na trhu s mlékem přijala EU opatření, která situaci v odvětví poněkud zlepšila. Úkolem maďarského předsednictví je vést diskusi o balíku zákonů upravujících trh s mlékem, který předložila EK. Díky platnosti Lisabonské smlouvy je nutné některé právní předpisy, které mají z hlediska zemědělství mimořádný význam upravit především ve smyslu technických změn. Souběžně s tím byla urychlena unifikace příslušných předpisů v návaznosti na v roce 2008 uzavřenou kontrolu zdraví.

Uzavřít hodnocení akčních plánů ochrany zvířat

Maďarsko kromě toho hodlá vyvinout úsilí aby bylo v průběhu jejího půlročního předsednictví dokončeno hodnocení akčních plánů ochrany a pohody zvířat předkládaných v uplynulých čtyřech letech. Toto hodnocení je nezbytné pro vypracování nové strategie Společenství v otázkách ochrany zvířat. Kromě toho jsou ve středu zájmu také klony. Přibližně dva roky trvá revize stávajících platných ustanovení týkající se tzv. nových – před 15. květnem 1997 nekonzumovaných – potravin.

Geografické označování potravin

V posledních letech se do popředí zájmu dostalo geografické označování potravin. Toto téma, které bezprostředně svým významem zasáhlo evropské spotřebitele bude také na pořadu jednání maďarského předsednictví (tzv. balíček opatření týkající se kvality potravin, který obsahuje příslušné předpisy). Na základě příslušných informací se mnohou spotřebitelé rozhodnout, které potraviny chtějí konzumovat. Proto je nutné vytvořit komplexní, jednotný právní předpis na unijní úrovni. Plán si klade za cíl informovat spotřebitele. Jedná se o zjednodušení současných předpisů a zavedení nových elementů, jak je např. povinné značení výživné hodnoty. Pro maďarské předsednictví je přijetí nových právních předpisů prioritou.

Katarální horečka ovcí a zdravotní stav včelstev

Prověřena by měla být i v současné době platná právní úprava týkající se katarální horečky ovcí. Evropská komise by chtěla také zanedlouho zveřejnit zprávu o situaci v oblasti zdraví včel, které poutá v posledních letech zájem veřejnosti nejenom s ohledem na produkci medu, ale také proto, že včely hrají nezastupitelnou roli v opylování zemědělských plodin. K otázkám ochrany lesů se uskuteční v norském Oslo ministerská konference, na jejímž základě by se mohlo podařit uzavření evropské dohody o lesích. Maďarské předsednictví se chce věnovat i této problematice.

Ungarische Ratspräsidentschaft im Zeichen der GAP-Zukunft [2011-01-12], http://www.agrarheute.com/ungarn_gap

Zdroj: www.agronavigator.cz

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info