Budoucí směřování zemědělského výzkumu v EU

Podle názoru eurokomisaře pro zemědělství Daciana Ciolose zemědělský výzkum příliš dlouho stál ve stínu laboratoří. Nyní chce navýšit finanční prostředky do oblasti zemědělského výzkumu.

Dacian Ciolos představil svoji vizi budoucího směrování zemědělského výzkumu na konferenci o inovaci v oblasti zemědělství. Na posílení role výzkumu by měl postupně narůstat objem finančních prostředků z rozpočtu EU v obodbí od roku 2014 do 2020 na 4,7 mld. EUR, tj. zdvojnásobení množství prostředků v porovnání se současným finančním obdobím. Zadruhé by měli zemědělci být v budoucnu pevněji svázáni s výzkumem pod heslem „Partnerství v oblasti inovací“. Ciolos navrhnul smlouvy o vzájemné kooperaci v rámci druhého pilíře Společné zemědělské politiky. Zemědělci dostali za úkol, předkládat vědcům a poradcům problémy z jejich každodenní provozní praxe.

Výsledky výzkumu by měli zemědělci ihned ověřit v praxi z hlediska jejich využitelnosti. Podle představ eurokomisaře by z tohoto procesu neměly být vyloučeny žádné provozní modely a výrobní formy. Agrární výzkum má vícevrstvé cíle. V 70. letech se zemědělství zaměřovalo výhradně na růst produktivity. Nyní nabývá na významu zachování přírodních zdrojů, ochrana klimatu nebo pozice zemědělců v odbytovém řetězci. Vzhledem ke složitým požadavkům je stále důležitější zapojit farmáře a posílit shodu mezi teorií a praxí. Vědecké instituce v oblasti zemědělství by podle Daciana Ciolose měly být otevřené a dát svoje znalosti k dispozici všem. Kromě toho navrhl na konferenci také vytvoření „wikipedie“ pro zemědělství.

EU-Agrarforschung: Ciolos fordert Verbesserung

www.agrarheute.com

 

Web-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla). Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info