Vláda potvrdila pravidla pro výrobu biopaliv

Lesní půda ani rašeliniště nesmí být do budoucna využita pro pěstování biomasy. Vláda dnes schválila nařízení, které biologicky hodnotné plochy chrání před jejich přeměňováním na zemědělskou půdu k produkci biopaliv.

Norma doprovází nový zákon o ochraně ovzduší, který začal platit počátkem září. Obsahově nejde o novinku, pravidla už zahrnuje nařízení z loňského roku. „Nařízení vlády stanoví konkrétní požadavky na způsob pěstování biomasy a výroby biopaliv, a to zejména z hlediska ochrany biodiverzity,“ sdělil mluvčí ministerstva životního prostředí Matyáš Vitík.

Evropská unie v současnosti zvažuje zpřísnění kritérií udržitelnosti biopaliv. Počítá s odstraněním veškerých státních dotací na biopaliva vyráběná z produktů zemědělství jako pšenice či cukr poté, co v roce 2020 vyprší současná legislativa, ke které se přihlásila i Česká republika.

„To by mělo vést ke snížení využívání biopaliv, která jsou vyrobena z potravinářské biomasy. Podpora by se pak měla týkat těch biopaliv, která nekonkurují pěstování plodin jako potravin. Není možné zabírat stále větší plochu půdy kvůli biopalivům na úkor pěstování potravin,“ uvedl ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info