Výzkum rozvoje výroby biopaliv v USA

ARS je dlouho lídrem ve výzkumu biopaliv, s takovými úspěchy jako pomoc při zdokonalování tolerance bionafty vůči chladu, zjištění, že krátké vystavení zrna kukuřice bezvodému amoniaku může redukovat náklady na produkci palivového etanolu a ověření ekonomických a ekologických výhod prosa prutnatého (Panicum virgatum) jako nepotravinářské plodiny pro výrobu biopaliv.

Cílem současnosti je pomáhat průmyslu urychlovat pokrok směrem k zavedení komerčních řetězců zásobování biopalivy v celém státě, kromě etanolu z kukuřičného zrna, směrem k řešení, která pomohou komerčním aerolinkám U.S. Navy a jiným splnit jejich cíle týkající se využití obnovitelných paliv udržitelným způsobem. Splnění těchto cílů vyžaduje, aby ARS pomohla vyvinout nové, k tomu určené plodiny, zlepšit produkci a sklizňové systémy a zlepšit průmyslové procesy konverze biomasy tak, aby v celém zásobovacím řetězci mohly být snižovány náklady na biopaliva, což je učiní konkurenceschopnými ve vztahu k nákladům na paliva na základě ropy. 

Ale komerční růst a dlouhodobá životaschopnost obnovitelných paliv v USA jsou ztěžovány množstvím technických a ekonomických překážek. ARS má jedinečné síly a schopnosti zabývat se mnohými z nich.

Zajištění toho, aby byly k dispozici spolehlivé, hojné a dostupné suroviny, je klíčové pro vyvíjení silného průmyslu obnovitelných paliv ve Spojených státech. Farmáři potřebují vědět, že plodiny pro výrobu biopaliv, které produkují, budou mít ziskový trh, zatímco rafinéři potřebují jistotu, že když vybudují podnik, bude biomasa, kterou potřebují, snadno dostupná a oceněná tak, aby biopaliva, která vyrábějí, mohla být konkurenceschopná ve vztahu k palivům na základě ropy. Je potřeba, aby každý v zásobovacím řetězci s biopalivy byl schopen vytvářet zisk.

Aby se podpořil rozvoj úplných zásobovacích řetězců, výzkumné programy ARS povzbuzují spolupráci mezi vědci napříč širokou rozmanitostí vědních disciplin, komerčních partnerů, kteří dávají výsledky výzkumu k použití a uživatelů, kteří budou nakupovat biopaliva.

Například vědci ARS a komerční cukrovarnická společnost na Havaji spolupracují, aby určili nejekonomičtější možnosti pro rozšíření produkce, výroby obnovitelné energie na Maui. Výzkumníci pomáhají s podporou U.S. Navy určit nejlepší možnosti pro výrobu energetické cukrové třtiny pro výrobu paliv pro Navy a elektřiny pro tento ostrov.

Tým při spolupráci s výzkumníky z university na Havaji určuje, jak sladit produkci energetických plodin s plány managementu plantáží. Výzkum buduje nástroje, které mohou být využívány nejen na Havaji, ale kdekoli v oblasti Pacifiku a také na pevnině. Vzhledem k diverzitě prostředí pěstování a produkce v zemi, ARS uznává, že nebude jen jedna odpověď na všechny otázky, co se týká dosažení úspěchu s biopalivy udržitelným způsobem.

Proto se ARS zaměřuje na nalezení odpovědí na základě regionů, přičemž si uvědomuje, že žádný region nebude schopen produkovat všechny výchozí produkty potřebné k tomu, aby byly splněny cíle státu, pokud jde o  biopaliva a další druhy obnovitelné energie. Vyvíjení bioenergetických plodin, které fungují pro různé pěstební regiony, budou poskytovat také  příležitosti pro mnoho venkovských komunit účastnit se a pomáhat prosadit produkci biopaliv jako celostátní úsilí.

Posilování tohoto lokalizovaného přístupu bylo ustanovení pěti center pro biomasu při americkém ministerstvu zemědělství Regional Biomass Research Centers oznámené tajemníkem amerického ministerstva zemědělství TomemVilsackem v roce 2010. Účelem těchto center je zajišťovat zaměření koordinovaného výzkumu navržené tak, aby vyvíjelo relativně krátkodobé realizační výstupy, které by pomáhaly akcelerovat budování průmyslu komerčních zdrojů biomasy.

Tato regionální centra spojují celostátní síť vědců ministerstva a zařízení řízených ARS a organizací ministerstva zemědělství Forest Service Research and Development. Centra pomáhají vést státní výzkumná úsilí vyvíjet udržitelné systémy produkce biomasy, dokonalejší užitkové suroviny a vedlejší produkty s přidanou hodnotou, které by pomohly průmyslu budovat komerční zásobovací řetězce pro biopaliva. 

ARS také rozvíjí partnerství s dalšími federálními agenturami, universitami, státy a privátním průmyslem. Výzkumníci ARS spolupracují například s organizací Colville Confederated Tribes, aby navrhli způsob, jak sladit produkci ozimých olejnin s rotačními sledy pšenice v domorodých nebo s nimi sousedících oblastech v Pacifickém Severozápadě. Olej ze semen bude lokálně extrahován a používán k výrobě bionafty pro školní autobusy a nákladní automobily.

ARS také vytvořila partnerství s americkou organizací U.S. Federal Aviation Administration, aby pomohla zájmům vzdušné dopravy  a dalším řídícím pracovníkům vyvinout nejlepší plány pro vyrábění biopaliv, aby se podpořilo komerční letectví. Tato práce pomůže stabilizovat náklady na paliva a snižovat emise skleníkových plynů.

Agricultural Research, vol. 60, 2012, č. 8, s. 2

http://www.nzpk.cz/objednavka-reprograficke-sluzby/

Web-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla). Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.

Tisk

Další články ke kauze Biopaliva:

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info