Vyjádření ÚKZÚZ k nabídce prodeje tzv. "popínavých jahod"

V posledních letech se v na trhu v České republice objevuje zejména v tištěných médiích řada nabídek prodeje velkoplodých jahodníků. U těchto jahodníků, nezřídka označovaných jako „popínavé jahodníky“, nabízející firmy poukazují na schopnost jahodníků pnout se až do výše 2,5 m.

K těmto inzerátům poskytuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, dále jen „ÚKZÚZ“, následující vyjádření. Jahodník velkoplodý, latinsky Fragaria x ananassa, nemá schopnost samovolného pnutí do těchto výšek. U převážné většiny odrůd vyrůstají z přízemních stonků nad kořenovým krčkem plazivé šlahouny, které se často ještě dále větví. Z přízemní růžice vyrůstají bylinné šlahouny, na kterých se vytvářejí nové rostliny, které ve vhodném prostředí zakořeňují listy, odnože, květní osy a plody jsou na povrchu půdy. Tato fakta jsou popsána v níže uvedené odborné literatuře.

Z výše uvedeného je patrné, že jahodník velkoplodý nemá orgány (terčíky, úponky), které by mu umožňovaly samovolné pnutí po jakékoli konstrukci, a proto je nutno jeho odnože k této konstrukci přichytit.

Dále je nutno upozornit, že pokud se dceřiné plodící rostliny nacházejí na odnožích přichycených ke konstrukci (nezakořenělé), dochází ve velké míře k vyčerpání matečné rostliny a tím se snižuje její životnost a tím i plodnost. ÚKZÚZ velmi doporučuje zájemcům o koupi sazenic jahodníků konzultovat vhodnost konkrétních odrůd pro dané podmínky u odborných prodejců, kteří dokáží s vhodným výběrem poradit a sdělí zájemcům podrobnosti o vlastnostech sazenic jahodníku. Literatura: ŠIMÁNEK Ján, Ladislav SMATANA a Eva CVOPOVÁ. Jahody. Bratislava: Príroda, 1984. Naša záhradka. ISBN 64-074-84. HARANT Miloš a Vladimír ZACHA. Jahody. 4. doplněné. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1986. ISBN 07-108-86. DLOUHÁ Jana. Pěstujeme jahodník, maliník, ostružiník. Vyd. 1. Praha: Brázda, 2003. ISBN 80-209-0315-1

Ivana Kršková, Kancelář ústavu

http://www.ukzuz.cz/Articles/293504-2-Vyjadreni+UKZUZ+k+nabidce+prodeje+tzv+popinavych+jahod%E2%80%9C+.aspx

Web-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla). Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.

Tisk

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info