Ministerstvo zemědělství ušetří na energiích 18 milionů korun

O 18 milionů korun méně než letos zaplatí Ministerstvo zemědělství a jím zřizované podniky a organizace v příštím roce za energie. Snížení meziročních nákladů o pětinu MZe dosáhlo díky nákupu energií pro celý resort na energetické burze.

„Pokud jde o energie, je příslušná burza v současnosti tím nejefektivnějším řešením. Nákup na energetické burze je moderní formou realizace veřejné zakázky, která šetří práci a čas zaměstnanců, takže pozitivem je i zásadní omezení administrativních nákladů. Pro Ministerstvo a jeho organizace jsou to další úspory nad rámec daný poklesem ceny,“řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Do listopadového nákupu na Českomoravské komoditní burze Kladno se kromě MZe zapojily státní podnik Lesy ČR, Státní pozemkový úřad, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní veterinární správa se svými 13 regionálními pracovišti, 10 výzkumných a jiných ústavů, státní podniky Povodí Labe, Vltavy, Moravy, Odry a Ohře a hřebčíny v Kladrubech, Písku a Tlumačově. Společně tak pro rok 2014 sjednaly odběr silové elektřiny a zemního plynu pro 2618 odběrných míst.

„Největší meziroční pokles nákladů byl dosažen u silové elektřiny v nízkém napětí, kde se cena meziroční snížila o 31 procent. Jen u tohoto produktu tak meziročně resort ušetří téměř 10,6 milionu korun a vysokého napětí další 3,2 milionu korun,“ uvedl náměstek ministra pro správní úsek Jan Sixta s tím, že u zemního plynu se náklady MZe v příštím roce sníží o zhruba 4 miliony korun.

Dana Večeřová

ředitelka Odboru komunikace MZe

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info