Zelený úhor

Ministerstvo zemědělství připravilo návrh na úpravu podmínek přímých plateb pro rok 2016 – novelizaci nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, a seznamuje s ní v současné době zemědělskou veřejnost.

Jednou z navrhovaných úprav bylo omezení zeleného úhoru využívaného pro podmínky greeningu jako tzv. plocha v ekologickém zájmu (EFA) na maximální plochu do 5 ha.

S ohledem na množství kritických připomínek k této změně ministerstvo zvážilo, že pro rok 2016 zůstane velikost plochy zeleného úhoru bez omezení a limit 5 ha bude díky přechodnému ustanovení zaveden až od roku 2017.

K tomuto připomínáme povinnost evidence EFA plochy úhoru jako kultury „U“ v LPIS již od 1. ledna příslušného kalendářního roku podání žádosti.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info