Ministerstvo zemědělství: Zakázky umíme dělat s větší přidanou hodnotou

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství prostřednictvím svých resortních organizací, jako jsou státní podniky Povodí a Lesy ČR, začalo uplatňovat principy společensky odpovědného zadávání.

„Tento způsob zadávání veřejných zakázek vnímáme jako příležitost ke zkvalitňování života v místech, kde mají problémy s nezaměstnaností a sociálním vyloučením. Jde o jeden z mála postupů veřejné správy, který nic nestojí, ale naopak přináší přidanou hodnotu. Za stejné peníze získáme kromě vykonané služby ještě něco navíc, například pracovní příležitosti pro občany se zhoršeným uplatněním na trhu práce,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

V rámci pilotních projektů takto zadávaných veřejných zakázek se resort MZe zaměřil především na otázku zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných osob.„V průběhu roku 2015 tak byla z řad dlouhodobě nezaměstnaných zprostředkovaná práce 81 osobám. Například státní podnik Lesy ČR v roce 2015 zprostředkoval práci 31 osobám. Převážně šlo o veřejné zakázky na stavební práce. Dalším aspektem odpovědného zadávání uplatněným v rámci zakázek resortu, který bude i nadále rozvíjen, je zprostředkování odborné praxe studentů středních a vysokých škol a zaměstnávání čerstvých absolventů. Potenciál rozvoje vidí Ministerstvo zemědělství i v zadávání šetrnému k životnímu prostředí,“ uvedl první náměstek ministra Jiří Jirsa.

Zkušenosti jednotlivých organizací byly představeny na semináři, který se konal v závěru ledna na Ministerstvu zemědělství. Účastnili se ho také zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva financí. Mezi přítomnými byli i představitelé měst Chomutov, Děčín, Kolín a Krajského úřadu Libereckého kraje.

Základním principem odpovědného veřejného zadávání je zohlednění více hledisek najednou – vedle běžně užívané nejnižší ceny dílčí zakázky lze zahrnout konkrétní společenské téma, které chce daná instituce řešit. Například podpora místních dodavatelů, zaměstnání znevýhodněných osob, důstojné pracovní podmínky, dodržování sociálních a pracovních práv, podpora vzdělávání, důraz na snížení zátěže na životní prostředí apod. Zadavatel tak de facto za stejné prostředky získává další přidanou hodnotu.

Hynek Jordán

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info