Generační obměna na rodinné farmě - čeští farmáři vědí, jak na to

ASZ ČR je součástí mezinárodního projektu Generační obměna na rodinné farmě, jehož cílem je poskytnout mladým farmářům nástroje a znalosti potřebné pro dobré zvládnutí procesu následnictví rodinné farmy. V polovině září 2016 proběhlo již třetí setkání partnerských organizací projektu generační obměny, tentokrát v Římě.

Přehled partnerských organizací

Asociace soukromého zemědělství České republiky (ASZ ČR)

Technická Univerzita Mnichov (TUM)

Agricoltura é vita (italská zemědělská organizace)

COAG-Jaén (španělská profesionální zemědělská organizace působící v Andalusii)

CEJA (evropská rada mladých zemědělců)

Biotechnologické vzdělávací centrum Naklo (Slovinsko)

Hof und Leben GmbH (německá poradenská firma)

On Projects (španělská poradenská firma)

Úkolem tohoto setkání bylo prezentovat farmy, které prošly nebo prochází generační obměnou a vybrat z nich takové, které by byly vhodné pro detailní analýzu celého procesu a poskytly tak důležité informace pro tvorbu vzdělávacích modulů. Jedním z hlavních účelů projektu je totiž vytvoření vzdělávacího programu, který by farmářům napomáhal s nástupnictvím na rodinných farmách. V rámci České republiky (ČR) bylo v létě 2016 dotazováno celkem 13 farmářů, ze kterých jsme měli za úkol vybrat pouze šest kandidátů, s nimiž se později setkáme na jejich farmě a získáme specifické informace ohledně celého procesu následnictví v jejich rodině. Jako filtr pro výběr šesti farem (za každý stát) sloužil dotazník rozdělený do třech částí: údaje o dotazovaném, o farmě a o generační obměně na farmě. Za ČR tento dotazník vyplnili následující farmáři:

· Pavel Dašek z ASZ Náchodska

· Michal Horák z ASZ Trutnov

· Petr Kuncl z ASZ Příbram

· Tomáš Hájek z ASZ Benešov

· Eliška Kravcová z ASZ Přerov

· Miloš Holub z ASZ Litoměřice

· Vladimír Pešta z ASZ Příbram

· Petr Vandas z ASZ Příbram

· Erich Vodňanský z ASZ Litoměřice

· Tomáš Havlas z ASZ Náchodska

· Pavel Srna z ASZ Žďár nad Sázavou

· Zbyněk Rybář z ASZ Litoměřice

· Tereza Daňková z Hoslovic

Průzkum mezi farmáři

Ve Španělsku je z vybraných farem hospodářství vlastněno přibližně po tři generace a nástupci jsou zhruba ve věku mezi 40 - 50 lety. To je znatelně rozdílné od situace ve Slovinsku, kde o generační obměně diskutují již v raném věku mezi 15 a 20 lety následovníka a předávají mezi 18 až 25 rokem pokračovatele. V České republice toto téma řeší v průměru o pár let později, tj. ve 25 - 35 letech věku farmáře, což je obecně hodnoceno jako vyzrálý věk pro převod celé farmy se všemi povinnostmi a zodpovědností s tím spojenými. U dotazovaných v ČR je spokojenost s procesem následnictví celkově nejpozitivnější, proces generační obměny byl hodnocen nejlépe - mezi 80 a 100 %.

V říjnu a listopadu proběhnou sezení s vybranými farmáři za účelem získání podrobných informací o procesu úspěšně realizované generační obměny na jejich farmě. Další plánované jednání se uskuteční příští rok v březnu u partnerské organizace NAKLO ve Slovinsku.

Příklad z Itálie: Farma Beniamina Tiozza

V rámci jednání v Itálii jsme mimo jiné měli možnost navštívit místní farmu Beniamina Tiozza. On a celá jeho rodina se podílejí na pěstování řady druhů zeleniny již po čtyři generace. Jejich farma je zapojena do farmářské sítě „BASF partnerství“, která podporuje udržitelný rozvoj, biodiversitu a inovace. Beniamin Tiozza zmiňuje, že nejdůležitější na generační posloupnosti je spokojená a početná rodina, která má pevný vztah k půdě, rodinné tradici a hodnotám a vlastním produktům.

Pro zhlédnutí farmy v Itálii navštivte: www.youtube.com/watch?v=sGxfQ3WuGzs

Více o projektu generační obměna: http://www.farmsuccess.eu/index.php?id=2

Připravila Kamila Lohrová (ve spolupráci se společností B&P Research)

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info