Letošní rok provází silné výskyty mšic

V polovině října byl na zkušební stanici Chrlice odebrán nejsilnější vzorek za celou dobu sledování letu mšic v ČR. Čítal 8.787 ks mšic a z toho bylo 8.595 ks mšice broskvoňové (Myzus persicae). Tento záchyt byl však pouze jedním z řady velmi silných úlovků tohoto druhu v tomto roce.

Podzimní letová vlna mnoha druhů hospodářsky škodlivých druhů mšic byla letos velmi časná. Pokles migrace byl zaznamenán v prvním říjnovém týdnu a přispělo k němu mimo jiné výrazné ochlazení, které nepřálo aktivitě mšic.  V polovině října se však na pár dní oteplilo a přelet opět narůstal. V této době  byl na stanici Chrlice odebrán nejsilnější vzorek za celou dobu sledování letu mšic v ČR. Čítal 8.787 ks mšic a z toho bylo 8.595 ks mšice broskvoňové (Myzus persicae). Tento záchyt byl však pouze jedním z řady velmi silných úlovků tohoto druhu v tomto roce. Tyto mimořádné odchyty jsou přičítány uplynulým třem mírným zimám, příznivým podmínkám pro množení mšic během vegetace a také tomu, že v posledních letech jsou zaznamenávány silné výskyt tohoto druhu v porostech ozimé řepky a hořčice na zelené hnojení. Pokud letošní zima nepřinese delší mrazivá období s teplotami pod – 12 °C, je velmi pravděpodobné, že i v příští sezóně může mšice broskvoňová způsobovat problémy nejen sadařům, ale také pěstitelům sadby brambor.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info