Lesy ČR vypsaly tendr na nové stejnokroje

Státní podnik Lesy České republiky vypsal soutěž na dodavatele nových podnikových stejnokrojů pro zhruba 2500 z celkem 3200 zaměstnanců podniku. Hodnotu zakázky podnik odhadl na 60 milionů korun bez DPH. Pokud půjde vše hladce, mohlo by prvních 1250 zaměstnanců dostat nové uniformy příští rok v srpnu.

Podnik, kterému patří polovina lesů v Česku, obměňuje vzor stejnokrojů po 20 letech. Proces pořízení nových uniforem zahájil loni v létě vypsáním zakázky na návrh v pánském a dámském provedení. V soutěži u odborné poroty i v anketě zaměstnanců uspěl návrh pražského výtvarníka a oděvního designéra Česlava Jaroše. S Jarošem, jehož návrh má výrazně blíže k civilnímu oděvu než ke klasické myslivecké kamizole, Lesy ČR uzavřely smlouvu na poskytnutí výhradní a neomezené licence na vzor stejnokroje.

Z nynější soutěže vzejde firma, která uniformy dodá. Kromě sak, kalhot, plášťů, sukní a košil dodá i doplňky, kterými jsou kravaty, šátky, klobouky, spony či opasky. Vítěz tendru získá čtyřletou rámcovou smlouvu, přičemž v prvním roce by měli být stejnokrojem vybaveni všichni zaměstnanci, kteří na něj mají nárok. V dalších třech letech se bude jednat o objednávky pro obnovu jednotlivých částí stejnokroje a o dodávku stejnokrojů pro nové zaměstnance.

Otevírání obálek s nabídkami podnik předpokládá v polovině ledna, vítěz by mohl být znám v únoru. Nyní mohou potenciální uchazeči o zakázku vznášet upřesňující dotazy k technické dokumentaci, která jim byla poskytnuta jako součást zadávací dokumentace k soutěži.

Většinu zaměstnanců Lesů ČR tvoří technicko-hospodářští pracovníci, kteří mají na uniformu nárok. Zastoupení dělnických profesí v podniku je v menšině, protože většinu prací v lesích a těžby dřeva zadávají Lesy ČR soukromým firmám prostřednictvím každoročních pětiletých tendrů zhruba pro pětinu území.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info