Za tři měsíce přes 1200 podaných žádostí o dotace na projekty odpadového hospodářství

Státní fond životního prostředí ČR uzavřel příjem žádostí ve dvou výzvách Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, které nabídly žadatelům dotace na projekty zaměřené na předcházení vzniku odpadů a jejich další využití. O dotace byl obrovský zájem, který vysoko překročil vyhrazené dvě miliardy korun. Za tři měsíce zájemci podali do dvou otevřených výzev celkem 1215 žádostí s celkovým požadavkem dotace z EU prostředků přes 3,4 miliardy korun. Všechny došlé žádosti Státní fond životního prostředí ČR vyhodnotí do čtyř měsíců.

O finanční podporu na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění, úpravu a další nakládání s odpady mohly do 30. listopadu žádat zejména kraje, města, obce, původci odpadu i podnikatelské subjekty. Velký zájem měly obce zejména o dotace na pořízení domovních kompostérů pro občany. Evropské dotace půjdou také na výstavbu a modernizaci bioplynových stanic. Všechny tyto projekty mají jeden společný cíl - přispět ke snížení množství odpadů, které budou končit na skládkách.

40. výzva – prevence vzniku odpadů

Pro žadatele bylo v této výzvě připraveno celkem 100 milionů Kč na projekty předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu prostřednictvím, konkrétně na domovní kompostéry, Fond ale přijímal i projekty na vybudování sběrné sítě kontejnerů pro textil, a to včetně svozových prostředků nebo na vybudování center opětovného použití odpadů. O dotaci v celkové výši téměř 500 milionů korun, tedy téměř 5x převyšující stanovenou alokaci, si řeklo celkem 315 žadatelů.

41. výzva – materiálové a energetické využití odpadů

Přesně 900 přijatých projektů s celkovými náklady přes 5 miliard korun a požadavkem dotace necelé 3 miliardy korun – to je výsledek ukončené výzvy zaměřené na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů. Své žádosti mohli zájemci o dotace podávat na výstavbu či modernizaci sběrných dvorů, třídicích linek, zařízení pro materiálové využití odpadů, zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady, včetně zdravotnických odpadů, nebo na výstavbu a modernizaci bioplynových stanic.

U některých projektů této výzvy, u kterých činí výše dotace 25 nebo 30 % způsobilých výdajů, mohou žadatelé kromě dotace navíc získat i zvýhodněnou půjčku od Státního fondu životního prostředí ČR s nízkou úrokovou sazbou již od 0,45 %. Na tyto půjčky Fond vyčlenil 250 milionů korun a zájemci díky nim mohou pokrýt až 100 % celkových způsobilých výdajů na jimi realizovaný projekt. Žádat o ně mohou až do konce roku 2018, nejpozději však před schválením podkladů pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí. Získání půjčky je podmíněno schválením dotace z OPŽP.

Kontakty pro média:

Jana Taušová

zástupkyně tiskové mluvčí MŽP

Tel.: +420 739 242 379

E-mail: tiskove@mzp.cz

Lucie Früblingová

tisková mluvčí SFŽP ČR

Tel.: +420 733 142 625

E-mail: komunikace@sfzp.cz

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info