Obnovitelé vinařské tradice na Kutnohorsku oceněni titulem Nejlepší sedlák PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců 2017

Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o., získaly titul Nejlepší sedlák PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců pro rok 2017. Ocenění vinařství obdrželo především za příkladné komplexní pojetí ekologicky hospodařícího zemědělského podniku, se kterým souvisí široké spektrum aktivit, jež se rozvinuly za 15 let jeho existence.  

„Velmi pozitivně vnímáme přístup již dvou generací rodiny Rudolfských, která na vinicích hospodaří, k obdělávané půdě, historické tradici a rovněž snahu o propagaci ekologického zemědělství směrem ke spotřebitelům,“ zhodnotila Kateřina Urbánková, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, který titul každoročně uděluje.

Kutnohorští vinaři jsou hrdi na 54,5 ha obnovených viničních ploch, původních viničních tratí v katastru Kutné Hory a jejím bezprostředním okolí. „Navazujeme na dlouholetou tradici pěstování a výroby vína ve zdejším regionu,“ říká Lukáš Rudofský, syn zakladatele společnosti Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o., a dodává: „Dali jsme si do vínku obnovit zašlou slávu pěstování révy vinné na Kutnohorsku“. A úkol to byl zavazující. Vždyť první písemná zmínka o vinařství na Kutnohorsku se nachází už v Kosmově kronice - z roku 1101 ve spise o Malíně. Poté se na Kutnohorsku vinaření věnovaly především církevní řády, např. Cisterciáci, kteří se zde usadili roku 1142 a začali pěstovat mj. i odrůdu Rulandské modré, která roste na vinicích i ve 21. století. Doplňuje ji Tramín červený, Svatovavřinecké, Rulandské šedé, Cabernet Cortis, Hibernal, Dornfelder, Jakubské, Solaris, Regent, Müller Thurgau, Chardonnay. Kromě vinohradů hospodaří oceněná společnost na 30 ha pastvin, kde se pase početné stádo ovcí. Statek se snaží být samostatným celkem, proto na 3,66 ha orné půdy pěstuje základní obiloviny i zeleninu a ze 1,3 ha sadů sklízí ovoce. 

Podnik je jako jeden ze čtyř v České republice držitelem certifikátu biodynamického zemědělství DEMETER. Tomu odpovídá také přístup při zpracování vína. Místní vinaři do moštů nepoužívají výživu, ani umělé kvasinky, kvašení není řízené. „Veškeré procesy probíhají spontánně, přirozenou cestou, tak aby se ve vínech zobrazily skutečné půdní a klimatické podmínky vinice v daném roce,“ vysvětluje Lukáš Rudolfský. Lahvování probíhá většinou bez filtrace, tak aby si vína zachovala maximum zdraví prospěšných látek. Vína z Kutné Hory jsou pravidelně zastoupena v Národním salonu vín České republiky. Pro rok 2017 obdržela stříbrnou medaili dvě z nich: Cabernet cortis - výběr z bobulí 2015 a Rulandské modré - kabinetní víno 2015.

Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o., pravidelně organizují řadu osvětových nebo spotřebitelsky populárních akcí, mj. Natura Festival nebo Vinobraní na Kačině.       

Jako zajímavost je nutno uvést, že Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o., spravují nejen historickou vinici několik kroků od chrámu sv. Barbory, ale také na dalším, neméně zajímavém místě. Nejvýše poležený český vinohrad leží v okrese Trutnov, v obci Kuks, kde má díky hraběti Antonínu Šporkovi vinařství kořeny od roku 1730. Vinici Rudolfští obnovili v roce 2005 a vysadili zde tradiční burgundské odrůdy – Rulandské bílé, šedé a modré a staročeskou odrůdu Tramín bílý (Brynšt).

Slavnostní předání ocenění Nejlepšímu sedláku PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců 2017 se uskuteční v rámci kulturního programu Gastroslavností v Kutné Hoře v sobotu 27. května 2017 v 15 hodin. Nad akcí převzali záštitu ministr zemědělství Marián Jurečka hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.

Poznámky:

Vinné sklepy kutná Hora, s.r.o.  – kontakt: Lukáš Rudolfský, tel.: 736536488, rudolfskyl@seznam.cz, www.vinokutnahora.cz

 

Ocenění v předešlých letech

2016 – Ekofarma Javorník, Štítná nad Vláří www.ekofarmajavornik.cz

2015 – Ekofarma Šťastná koza, Velké Albrechtice www.stastnakoza.cz

2014 - CHOV CHAROLAIS spol. s r.o. Slabce

2013 – JZD Staré Hamry, www.jzd-starehamry.webnode.cz

2012 – Monika Menčíková, www.ovcifarmasonov.cz

2011 - Josef Košař, Lukov

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělcůje jediné celostátní sdružení ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin. Sdružuje také poradce, školy, spotřebitele a přátele ekologického zemědělství. Hlavním posláním Svazu PRO-BIO je prosazovat v ČR ekologické zemědělství jak v intenzivních, tak extenzivních produkčních oblastech. Důležitou součástí činnosti je propagace biopotravin, vždy s ohledem na zájmy ekologických zemědělců. Svaz PRO-BIO spolupracuje s Ministerstvem zemědělství ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR a také s významnými zahraničními svazy i výzkumnými ústavy a je členem mezinárodní asociace IFOAM EU. Svaz PRO-BIO je občanské sdružení (nestátní nezisková organizace). PRO-BIO  Svaz ekologických zemědělců v současné době sdružuje přes 600 ekologických zemědělců, 50 bioprodejen a 150 členů PRO-BIO Ligy, sekce pro spotřebitele. Centrála svazu je v Šumperku.

Za PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Sylva Horáková                                                       

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info