Do Ruska se v prvním pololetí dovezlo více evropského vína

V květnu a červnu 2017 se v meziměsíčním srovnání zvýšil dovoz vína do Ruska o 18 %, resp. 25 %. Do té doby dovoz vín klesal. Jedná se především o tichá vína, která jsou dovážena ze Španělska, Itálie, Francie a Gruzie. Ze všech do Ruska dovážených nápojů zaujímá víno podíl asi 30 %, pivo 20 % a zbylých 50 % připadá na ostatní nápoje.

V prvním pololetí 2017 bylo do Ruska dovezeno víno v celkovém objemu 100,2 mil. litrů, což je o 34 % více než za stejné období roku 2016.Prudký nárůst importu vína byl ovlivněn několika faktory. Na jedné straně prognózami o možném oslabení kurzu rublu v druhém pololetí 2017, což by mohlo dovozové zboží vč. vína prodražit. Dalším zmiňovaným faktorem je nejistý výsledek letošní světové sklizně hroznů. Především z uvedených důvodů se tak ruští importéři snaží zásobit své sklady vínem, dokud jsou podmínky příznivé.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info