Sedláci vracejí venkov na mapu této země

Letošní Selské dožínky Asociace soukromého zemědělství ČR, určené členům této stavovské organizace a jejich rodinám, které se uskutečnily ve čtvrtek 7. září na Farmě u lesa rodiny Šonkových v Sudoměřicích u Bechyně, nebyly pouze oslavou letošního úspěšného zakončení žní. Byly především setkáním pětistovky podobně smýšlejících lidí napříč republikou, kteří v uplynulém čtvrtstoletí věnovali veškeré úsilí obnově svých rodinných hospodářství a tím i českého venkova. Vysloužili si za to uznání a poděkování od řady přítomných hostů v čele s kardinálem Dominikem Dukou.

Za poznáním hospodaření místních sedláků

Odpolední části dožínkového setkání předcházela tradiční jízda za poznáním hospodaření sedláků z daného regionu. Možnosti prohlédnout si statky svých táborských kolegů, vyměnit si zkušenosti a načerpat inspiraci využilo tentokrát rekordní množství členů Asociace se svými rodinnými příslušníky. Již na první navštívené farmě se jejich počet blížil stovce a s každým dalším zastavením narůstal.

Na úvod přivítal sedláky na svém statku v Doubí u Tábora Martin Votruba, který se společně se svou rodinou věnuje chovu prasat v uzavřeném obratu stáda, chovu masného skotu a obhospodařování 160 hektarů půdy. Kromě prohlídky stáje s plně automaticky počítačově řízeným systémem krmení si přítomní prohlédli i aktuálně budovanou bourárnou s výrobnou v prostorách původní usedlosti. 

Druhým navštíveným místem byla farma rodiny Horákových v Žíšově, která vybojovala stříbro v soutěži Farma roku 2010. Jejím hlavním zaměřením je chov mléčného skotu o počtu 65 krav s dodáním této komodity do jihočeské Madety. Zhruba před dvanácti lety prošla farma rozsáhlou rekonstrukcí, což je na jejím vzhledu na první pohled znát, k dojení je již řadu let využíván dojicí automat.

Agroturistika u Borkovických blat

Stejně jako mnoho sedláků v různých koutech republiky, i někteří táborští doplnili své zemědělské podnikání o další činnosti. Rodině bývalého dlouholetého předsedy této regionální organizace - Jiřího Jecha, se v roce 2000 podařilo v obci Borkovice, ve které zároveň žije a hospodaří, zakoupit objekt Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy a postupně jej přestavět na penzion. Tento objekt v bezprostřední blízkosti přírodovědné naučné stezky Borkovická blata, významné rašelinné lokality s ojedinělou faunou a florou, byl v pořadí třetím, jenž si sedláci prohlédli. Ubytování, které volí zejména rodiny s dětmi či fanoušci cykloturistiky, pro něž je v okolí vyhrazeno několik cyklotras, vyřešili Jechovi formou 16 apartmánů. K dispozici je venkovní posezení pod pergolou s ohništěm i zázemí pro sportovní vyžití.

Selské baroko a koňský svět

Přímo architektonické skvosty - statky se specifickým způsobem zdobení ve stylu selského baroka - čekaly účastníky spanilé dožínkové jízdy v nedaleké obci Zálší. Na jednom z nich, s číslem popisným 3, hospodaří po vzoru svých předků Radmila Líkařová a její rodina. Ta se záhy po změně režimu zaměřila na vše kolem koní - kromě jejich chovu poskytuje i ustájení, rekreační ježdění, pořádá letní dětské tábory, různé akce sloužící k propagaci jednotlivých plemen koní, na statku probíhá též hippoterapie pod vedením zkušené terapeutky. Součástí prohlídky hospodářství byla i možnost jízdy kočárem taženým dvěma frískými koni, chloubou otce paní Líkařové - Karla Dvořáka.

Dožínkové posezení na loňské Farmě roku

Samotné dožínkové posezení se konalo na Farmě roku 2016 rodiny Šonkových v Sudoměřicích u Bechyně, konkrétně v nové části farmy, která navazuje na původní hospodářskou usedlost.

Šonkovi se mohou pochlubit skutečně dlouhou historií hospodaření. Za účelem pozvednutí selského a mysliveckého stavu tehdy chudého Bechyňska pozval tento rod z Uher již v druhé polovině 16. století sám Petr Vok. A rodina se sedlačině věnuje dodnes. V původních prostorách vzniklo pěkné stylové ubytování, v nové části farmy provozují Šonkovi skutečně širokou škálu činností. Ta zahrnuje výkrm brojlerů ve čtyřech moderních halách o celkové kapacitě 100 tisíc kuřat, chov masného skotu plemene aberdeen angus a obhospodařování stovky hektarů trvalých travních porostů v režimu ekologického zemědělství. Podstatná část faremních aktivit je spojena s chovem koní a provozem jezdeckého areálu, které jsou doménou manželky hospodáře Hany.

Selská jízda nezklamala

A jelikož je majitel farmy Jiří Šonka hrdým členem Sboru Selských jízd Jana Žižky z Trocnova, nesměli na dožínkách chybět jeho kolegové nejen z tohoto, ale také z dalších dvou sborů Selských jízd. Ti dopřáli přítomným sedlákům opět nezapomenutelný zážitek jak při slavnostním nástupu, tak při výtečně ztvárněné čtverylce v podání šesti jezdců za tónů skladeb z cyklu Slovanských tanců od Antonína Dvořáka.

Nechyběla ani vystoupení hostů, která se nesla v duchu ocenění snahy sedláků za obnovu venkova. Jejich poděkování přítomným shrnul v závěru kardinál Dominik Duka, který zároveň požehnal dožínkový věnec: „Žehnám všem, kteří se ujali odvážné práce vrátit český venkov na mapu této země jakožto místo, kde žijí svobodní a zodpovědní lidé.“

Krátkozraká řešení nikam nevedou

Tradiční Selské dožínky Asociace soukromého zemědělství ČR proto ani letos nebyly pouhou společenskou událostí. Byly příležitostí k setkání lidí, kteří si jsou jistí svou tradicí a správností vytčené cesty. Lidí s podobnou minulostí, kteří dobře vědí, že krátkozraká řešení nikam nevedou. Lidí, kteří rádi pobydou mezi svými. A takovou možnost budou mít, kromě řady dalších akcí, opět v září příštího roku.

Šárka Gorgoňová, vedoucí mediálního oddělení ASZ ČR

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info