Prosíme návštěvníky Beskyd, aby respektovali zákaz vstupu na vrchol Kněhyně

Na vrchol Kněhyně (1257 m n.m.) v národní přírodní rezervaci Kněhyně-Čertův mlýn nevede značená stezka. Je to jediná z nejvyšších beskydských hor, kde dostala příroda přednost před lidmi. Důvod je jednoduchý – je mimo jiné domovem vzácných druhů ptáků, jako je jeřábek lesní či puštík bělavý. Je to i jedno z posledních míst, kde jsou vhodné podmínky pro život kriticky ohroženého tetřeva hlušce. Všichni tito ptáci jsou velmi citliví na rušení.

„Víme, že vrchol Kněhyně je pro návštěvníky velkým lákadlem, ale chceme je požádat, aby Kněhyni natrvalo škrtli ze svých plánů a cílů. Dopřejme této hoře a jejím divokým obyvatelům trochu klidu od nás, všetečných lidí. Poslední beskydští tetřevi – na rozdíl od sportovců, turistů a fotografů, nemají kam odejít. Děkujeme,“ vysvětluje Jiří Lehký z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Beskydy.

Stezka na Kněhyni byla kvůli vzrůstající návštěvnosti, která začala ohrožovat zdejší přírodu ohrožovat, v roce 2007 zrušena a platí zákaz vstupu na vrchol.  Přesto se najde opravdu mnoho lidí, kteří nedbají velmi pečlivého značení, informačních tabulí ani zábradlí, a na vrchol se vydají. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Beskydy na „zrušeném“ chodníčku provádí automatické počítání návštěvníků, v území se pohybují strážci. Přesto proud zvědavců neslábne, spíše naopak [1].  

„Co je platné, že jsou na Kněhyni výborné podmínky pro tetřeva, když pro neustálé rušení zde prakticky nemá šanci. Přitom v loňském roce byl zahájen ambiciózní projekt Lesů ČR, který má skomírající populaci zdejších tetřevů posílit. Existence míst, kde budou mít vzácní ptáci klid, je nezbytnou podmínkou. Logicky by jim ho měly poskytnout nejpřísněji chráněné rezervace,“ dodává Václav Tomášek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Beskydy.

Poznámky:

[1] Podle § 29 odst. d/ zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění je na celé území národních přírodních rezervací zakázáno vstupovat a vjíždět mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody.

 

Kontakty:

Jiří Lehký, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy,

email: jiri.lehky@nature.cz, tel: 725 044 047

Václav Tomášek. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy, email: vaclav.tomasek@nature.cz, tel: 723 624 825

Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, email: karolina.sulova@nature.cz, tel: 724 102 406

 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – www.nature.cz

Kaplanova 1931/1, Praha 11 – Chodov, 148 00, telefon: +420 283 069 242, e-mail: aopkcr@nature.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Více na www.nature.cz.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info