Odškodnění za sucho 2018

Ministerstvo zemědělství si pospíšilo a připravilo materiál ke kompenzacím za letošní sucho. I letos se počítá s dvousazbovým odškodněním. V případě TTP ve výši 20 % normativních nákladů při poškození plodin v rozsahu 30 - 50 % resp. 40 % nákladů při poškození nad 50 % (u ostatních plodin je to o polovinu méně). Pro plné odškodnění bude bohužel asi nutné opět dokládat, že máte min. 50 % výměny dané plodiny pojištěno. V opačném případě bude finanční náhrada o půlku snížena. A opět se kompenzace bude týkat jen výměry, kde žadatel prokáže minimální intenzitu chovu hospodářských zvířat ve výši alespoň 1 VDJ/ha a to k 31.8.2018.

Normativní náklady pro vypořádání škod byly v případě TTP spočteny na 6.752 Kč/ha. Procentuální odškodnění se tedy bude odvíjet od této částky (a samozřejmě od výše celkového rozpočtu). To znamená, že při poškození v rozmezí 30 - 50 % bude maximální sazba 1.350 Kč/ha, při škodě nad 50 % pak dvojnásobek, tedy 2.700 Kč/ha.

Při prokazování škody se letos počítá s využitím dat z portálu Intersucho. Ta se momentálně zpracovávají. Vedle TTP bude možné žádat o odškodnění také u dalších krmných plodin (kukuřice na zeleno a na siláž, vojtěška, jetel), obilovin a speciálních plodin (cukrovka, brambory, mák, slunečnice, chmel, ovoce, školky, vinná réva, zelenina).

Materiál je aktuálně ve vnitřním připomínkovém řízení. Ukončení příjmu žádostí by mělo být stanoveno na 31.10.2018.

Pokud jste tak ještě neučili, doporučujeme, abyste se zapojili do šetření, které má za cíl posbírat co nejpřesnější data sloužící ke zhodnocení skutečných škod. Online dotazník, který najdete zde, můžete vyplnit nejpozději do 19. září 2018.

 

Kamil Malát

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info