Nereálný požadavek v návrhu novely rostlinolékařského zákona

Další důležitý legislativní materiál, který aktuálně prochází meziresortním připomínkovým řízením, je novela rostlinolékařského zákona. Jedním z hlavních důvodů novelizace jsou změny směřující k lepšímu zvládání kalamitních výskytů škůdců, aktuálně například hrabošů. Tyto změny Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) kvituje. Na druhé straně se ale v novele objevila nová povinnost, se kterou naše organizace souhlasit nemůže, a v tomto smyslu také zaslala panu ministrovi své připomínky.

Jedná se o povinnost, kdy by všichni zemědělci od velikosti farmy 200 ha nově museli záznamy o použití přípravků na ochranu rostlin zpracovat do elektronické podoby a odeslat na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) do týdne od aplikace. Tento návrh je nejen zcela neopodstatněný, protože pro něj chybí jakékoliv relevantní odůvodnění ze strany MZe, ale považujeme jej také v praxi za zcela nereálný. Jedná se pouze o novou a nezanedbatelnou administrativní zátěž, která postrádá sebemenší přínos pro zemědělce. ASZ ČR proto ministra Tomana požádala o úplné vyřazení této nové povinnosti z návrhu novely zákona.

Hlavní kancelář ASZ ČR

Tisk

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info