Hony, naháňky a plesy v kontextu současných hygienických opatření

Poslední týdny byly v souvislosti s pandemickými opatřeními a omezeními poněkud chaotické, když Vláda postupně zpřísňovala implementovaná pravidla a činila tak přitom ne úplně přehledným způsobem pro širokou veřejnost.

Zavedené regulace měly a budou mít dopad na širokou škálu činnosti, a to včetně myslivosti, jenž se bohužel nevyhne omezením pro provizorní období od 14. října do 3. listopadu tohoto roku, tedy do konce nouzového stavu v České republice. Z důvodu výše zmíněné chaotičnosti komunikace Vlády a pro ujasnění toho, co se smí a co nesmí, vám tedy přináším přehled toho, jak se krizové opatření Vlády ze dne 12. října dotkne myslivecké veřejnosti.  

Hony a naháňky  

Usnesení Vlády o přijetí krizového opatření zakazuje po dobu skoro tří týdnů hromadné akce ve vnějších prostorech v počtu vyšším než 6 osob. Tento zákaz má několik výjimek, mezi nimiž však nenajdeme žádné mysliveckého charakteru. Podle vyjádření Ministerstva zemědělství ze dne 6. října se však zákaz hromadných akcí ve venkovních prostorech v počtu vyšším než dvacet osob nevztahuje na výkon práva myslivosti. Tímto sice ministerstvo reagovalo na předchozí opatření Vlády, avšak z povahy formulace této výjimky lze předpokládat, že bude platit i při přísnějších omezeních. Ve svém prohlášení však ministerstvo dodalo, že po těchto činnostech nesměji navazovat žádná další společenská shromáždění účastníků, která by byla v rozporu s vládními opatřeními.  

Akce ve vnitřních prostorech  

Co se týče hromadných akcí konaných ve vnitřních prostorech, je situace výrazně komplikovanější. Podle usnesení Vlády platí limit 6 osob i na akce pořádané ve vnitřních prostorech. Opět byly stanoveny i výjimky, jako například pracovní či podnikatelská činnost, avšak nic, co by zavánělo mysliveckou činností. V tomto kontextu není ani zahrnuta žádná speciální výjimka pro myslivce (viz. výše), neboť ta se vztahuje pouze na výkon práva myslivosti. V následujících bezmála tří týdnech si lze tedy jen velmi obtížně představit jakoukoliv akci mysliveckého charakteru, která by splňovala výše uvedená kritéria. I kdyby k takovým miniakcím přeci jen došlo, existovala by povinnost nosit ochranné masky, jak je stanoveno pro všechny vnitřní prostory staveb mimo bydliště od září.  

Plesy a budoucí výhled

A co s plesy? Za současných podmínek je naprosto nepředstavitelné, že by se mohly uskutečnit. Faktem však je, že výše zmíněná hygienická opatření budou účinná do 3. listopadu, což prozatím přímo neohrožuje plesovou sezónu. Podle vyjádření představitelů Vlády budou opatření upravována na základě vývoje epidemiologické situace v České republice. Otázkou tedy zůstává, jak se bude v Česku vyvíjet epidemie. V případě, že dojde ke zlepšení, lze očekávat rozvolnění opatření. Otázka však je, jak moc by takové rozvolňování udělalo rozdíl, vzhledem k tomu, že předchozí mírnější opatření stanovovaly limit k pořádání hromadných akcí ve vnitřních prostorech na 20 lidí, což se rovněž nejeví jako realistická meta pro pořádání plesů. Vývoj situace je však v posledních týdnech natolik nepředvídatelný, že lze v tuto chvíli jen skutečně těžko říci, co se stane v následujících měsících. Plesová sezóna je tedy skutečně ve výrazném ohrožení a jakákoli organizace v tomto ohledu může přijít vniveč, pokud se situace v následujících týdnech neuklidní.  

Otázka kompenzací  

Co se týče potenciálních kompenzací ze strany států pro myslivecké spolky, je situace poněkud tristní. Vzhledem k tomu, že účelem spolků není primárně zisk, tak jsou ze žádostí o státní podporu diskvalifikovány. Jedinou možností je v tomto ohledu program Antivirus, v jehož rámci je poskytován příspěvek na plnou úhradu náhrad mezd zaměstnancům v důsledku pandemie. Taková kompenzace je přípustná zejména pro pracovníky ústředí větších spolků. Něco takového je však v mysliveckých spolcích jen těžko představitelné vzhledem k tomu, že zde lidé pracují na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti, nebo v mnoha případech dokonce úplně dobrovolně. 

JUDr. Ing. et Ing. Roman ONDRÝSEK, MBA, Ph.D.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info