ASZ ČR žádá o prodloužení doby na uplatnění zelené nafty

Je nepochybné, že pandemický nouzový stav přinesl své komplikace také zemědělcům, a to včetně omezení pohybu mezi okresy. To se odrazilo i na průběhu příprav a zpracování různých administrativních záležitostí a zákonných nároků – včetně nároku na uplatnění vratky ze spotřební daně u spotřebované nafty. Například ti, co mají své účetní či poradce tzv. za „čárou“ okresu, se k nim legálně nedostali. Nebylo tak možné shromáždit všechny podklady či potřebné záležitosti osobně probrat a nemalá část zemědělců nestihla včas ve stanoveném termínu do 31. 3. 2021 podat svou žádost o „zelenou“ naftu za rok 2020.

ASZ ČR se proto obrátila na ministerstva financí a zemědělství a na Celní správu ČR se žádostí o prodloužení doby, po kterou je možno o vratku žádat. Zásadním argumentem pro prodloužení také je, že v loňském roce, kdy platil stejný nouzový stav, bylo možno uplatňovat nárok i po 1. dubnu 2020. Vzhledem k tomu, že letošní situace je po všech stránkách ještě náročnější než loňská (právě z důvodu uzávěry okresů po několik posledních týdnů), doufáme, že státní správa vyhoví našemu požadavku a termín, kdy je možno žádat o vratku na zelenou naftu, prodlouží i po 31. 3. 2021. 

Vladimíra Marianovská, Hlavní kancelář ASZ ČR

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info