Potravinářské firmy chtějí být součástí očkovací strategie

Zaměstnanci v potravinářských firmách by se mohli dočkat přednostního očkování. O tuto možnost žádají potravinářské závody s argumentem, že jejich zaměstnanci neúnavně pracují ve ztížených podmínkách a jsou dle prezidentky Potravinářské komory ČR, Dany Večeřové, součástí kritické infrastruktury, jelikož zajišťují pravidelné dodávky potravin.

Případné rozhodnutí o zařazení potravinářských firem do prioritních skupin pro vakcinaci by se samozřejmě dotklo i pekárenského průmyslu. Pro přednostní možnost vakcinace hlasovalo v průzkumu celých 83% členů Agrární a Potravinářské komory ČR, přičemž víc než 60% dotazovaných by upřednostnilo možnost výběru očkovací látky.

Vakcinace nebo testování?

Jedním z důvodů vysoké poptávky po vakcinaci je fakt, že podniky momentálně zatěžuje povinnost testování zaměstnanců. U velkých potravinářských firem jde totiž o stovky i tisíce zaměstnanců, které je nutné pravidelně testovat, což je finančně i časově velmi náročné. U tak velkých podniků existuje navíc vysoké riziko přenosu COVID 19 a následného ochromení dodávek potravin v důsledku karantenních opatření.

Kde tato strategie již funguje?

Německo a Francie se již k této problematice postavily čelem a přednostní očkování pro pracovníky v potravinářství zařadily hned po zdravotnickém personálu a rizikových skupinách. V České republice má zatím tato skupina stejné vakcinační právo jako administrativní pracovníci, kteří ovšem mohou jednoduše dál  pracovat z domu.

Připojují se i prodejny potravin

V dopise, který byl adresován ještě ministrovi zdravotnictví Blatnému, žádá Asociace českého tradičního obchodu, aby i zaměstnanci retailu byli uznáni za prioritní skupinu. Jsou totiž v každodenním styku se zákazníky a jsou neopomenutelnou součástí zásobování. Případné rozhodnutí ve prospěch této žádosti by se týkalo i prodejen s potravinami, včetně pekáren či cukráren.

Autor: redakce

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info