7.9. 2022 Konference 50 let dlouhodobých polních pokusů ÚKZÚZ

Datum:7.9.2022  9:00 – 15:00
Místo konání:Univerzitní kampus, Bohunice
Kontakt:Mgr. Petra Hrabčáková, Ph.D.petra.hrabcakova@ukzuz.cz
Kategorie:Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský pořádá dne 7. září v Brně mezinárodní konferenci 50 LET DLOUHODOBÝCH POLNÍCH POKUSŮ.

ÚKZÚZ sleduje a vyhodnocuje vliv hnojení na plodiny a zároveň jeho dopady na úrodnost či kontaminaci půd již 50 let.   Cílem tohoto dlouhodobého zkoušení je poskytnout optimální doporučení pro zemědělskou praxi tak, aby byla zajištěna produkce v žádoucím množství a kvalitě, péče o půdu i efektivita nákladů při pěstování.

Prostřednictvím konference Vám představíme nejdůležitější výsledky, jak se v průběhu let mění produkce, jak je ovlivněna kvalita zemědělských půd ve vztahu k úrodnosti či kontaminaci a co je potřeba, aby hospodaření s půdou vedlo k zachování jejích produkčních i dalších funkcí. Jen zdravá a úrodná půda poskytne kvalitní a bezpečné potraviny 

Představíme nejen výsledky dlouhodobých sledování ÚKZÚZ, prezentovány budou i výsledky dalších institucí, které se touto problematikou zabývají v České republice a v zahraničí. 

Program konference připravujeme. 

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info