MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ V RÁMCI PODMÍNEK GREENINGU A EFA PLOCH PRO ROK 2022 PRO POSÍLENÍ POTRAVINOVÉ BEZPEČNOSTI

Na nepříznivý vývoj situace v zemědělství v důsledku ruské invaze na Ukrajinu se Česká republika rozhodla reagovat v rámci mimořádných opatření pro posílení potravinové bezpečnosti. Takový postup umožnilo PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) č. 2022/484. Toto mimořádné opatření se týká půdy ponechané ladem (úhor v ekologickém zájmu), kterou lze v roce 2022 využívat k produkci potravin a krmiv. Využití této možnosti bude nutné ohlásit do 31. 8. 2022 prostřednictvím formuláře, který vydá Státní zemědělský intervenční fond.

Neodůvodněná ruská invaze na Ukrajinu dne 24. února 2022 vyvolala prudký nárůst cen komodit a má dopad na nabídku zemědělských produktů a poptávku po nich. V zájmu řešení této situace bude zvýšen potenciál zemědělské produkce pro dodávky potravin i krmiv. Aby zemědělci mohli maximálně využívat plochy, které mají k dispozici, mohou nyní půdy ponechané ladem využívat k produkci potravin a krmiv.

Snížení požadavků na plochy úhoru využívané v ekologickém zájmu je pouze mimořádnou událostí pro Jednotné žádosti v roce 2022 pro řešení nynější situace a rozhodně to není rezignace na ekologické cíle České republiky. V současné době je nezbytné mít možnost odchýlit se od podmínek EFA týkajících se ekologické platby.

Proto připravovaná novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb. umožní s účinností od 1. května, aby v roce 2022 byly plochy podle § 12 (Úhor s porostem využívaný v ekologickém zájmu) využity k pastvě, sklizni nebo obdělávání a stále byly považovány za plochu využívanou v ekologickém zájmu. Tyto plochy lze rovněž z důvodu předpokládané produkce ošetřovat přípravky na ochranu rostlin. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o výjimečné opatření, použití výše uvedeného postupu bude nutné ohlašovat do 31. 8. 2022 prostřednictvím formuláře, který vydá Státní zemědělský intervenční fond.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info