Lignany z žita proti rakovině

Ve Skandinávii, kde je mezi obilovinami velmi oblíbené žito, se prováděl výzkum týkající se ochranných vlastností lignanů proti rakovině. Nejvýznamnějšími z těchto difenolických sloučenin vyskytujícími se ve vnější slupce zrna jsou matairesinol a sekoisolariciresinol. Biologicky účinné látky působící jako fytoestrogeny (enterolakton a enterodiol) z nich vznikají různými přeměnami až po působení střevních bakterií. Obsazováním buněčných receptorů fytoestrogeny do určité míry konkurují lidským estrogenům a přitom vykazují jen asi 0,1 % účinku lidských estrogenů. Vedle toho enterolakton brzdí enzym aromatázu a tím přeměnu estronu na estradiol nebo přeměnu androgenů na estrogeny. Tvorba estrogenů a jejich metabolitů v prsní tkáni a prostatě je považována za zásadní pro vznik a růst rakovinných buněk. Je popsán i další mechanismus ochrany před rakovinou pomocí lignanů a sice tím, že lignany zvyšují v játrech produkci globulinu vázajícího sexuální hormony a tím snižují množství volných estrogenů a androgenů v plasmě. Při pokusech se prokázalo, že konzumace 200 g žitného chleba denně zvýší hladinu enterolaktonu v plasmě na 40 ľmol/l proti 5 ľmol/l u konzumentů běžné "západní" stravy. Uvádí se i mechanismus, jakým lignany působí proti rakovině tlustého střeva. Při stravě bohaté na žitný chléb je snížen obsah volné sekundární kyseliny litocholové s vlivem na rozvoj rakoviny a zvýšen podíl esterifikované primární žlučové kyseliny

Ernährungs-Umschau, 44, 1999, č.12, s.462 - 463 (sk)

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info