CO JE NOVÉHO VE ZBROJOVCE BRNO?

Při příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně se dne 21. 9. 2000 v prostorech střelnice ČMMJ v Brně - Soběšicích konalo setkání novinářů se zástupci vedení podniku Zbrojovka Brno, a. s. Za tento podnik se schůzky zúčastnili vedoucí představitelé managementu všech dceřiných společností, kteří informovali přítomné o současném stavu a o plánech do budoucna, se kterými současný podnik vstupuje nebo hodlá vstoupit na trh. Součástí pracovní schůzky bylo také představení novinek v sortimentu zbraní, jejichž realizaci na trhu právě Zbrojovka prosazuje.

STRUČNĚ Z HISTORIE

Zbrojovka Brno vznikla v roce 1918 z původních rakousko - uherských dělostřeleckých dílen jako československá státní zbrojovka. Od oprav vagónů a vojenských pušek se postupně rozvíjela výroba součástí telegrafní a telefonní výstroje, pomůcky pro železniční opravny a nářadí. Montáž rakouských pušek Mannlicher vystřídala výroba německých pušek Mauser, později výroba vlastního vzoru 24. V letech 1924 - 1925 byly postaveny budovy pro účely výroby pušek, kulometů, automobilů, pro potřeby strojírny a nářaďovny. Rozšířila se i výroba civilní - o výrobu automobilů, jízdních kol, průmyslových vah, leteckých motorů, obráběcích strojů a speciálního nářadí.

Ve druhé polovině dvacátých let se Zbrojovka stala jedním z největších výrobců pušek na světě. Ve čtyřicátých letech byla zavedena výroba traktorů, motocyklových motorů, loveckých a sportovních zbraní. V osmdesátých letech Zbrojovka vyráběla převážně kancelářskou, sdělovací a výpočetní techniku, dieselové motory pro traktory Zetor, speciální a komunální nářadí. Lovecké a sportovní zbraně tvořily menší část objemu výroby. V červenci roku 2000 se Zbrojovka Brno restrukturalizovala do podoby holdingu, kde jedna mateřská společnost vlastní čtyři dceřinné společnosti (Zbrojovka Brno Trade, a. s., Zbrojovka Brno Arms, a. s., Zbrojovka Brno Technologies, a. s., Zbrojovka Brno Metal, s. r. o.). Součástí holdingu je i slovenská firma Bretton.

VÝROBA ZBRANÍ

Výrobou zbraní se zabývá společnost Zbrojovka Brno Arms, a. s. Její produkce zahrnuje sériovou výrobu brokovnic, brokových, kulobrokových a kulových kozlic, malorážek a kusovou výrobu revolverů. Dále jsou vyráběny opakovací kulovnice, jednohlavňové zlamovací kulovnice a brokovnice.

Výrobky Zbrojovky Brno, a. s., jsou nabízeny ve více než 60 státech celého světa, zejména v Německu, Francii a Rakousku. Nově zaváděné výrobky z oboru zbraní a probíhající obchodní aktivity toto spektrum zemí dále rozšiřují o vzdálená teritoria asijských států, Tichomoří (např. Nový Zéland a ostatní sdružené ostrovy), Arábie, státy Latinské Ameriky i vyspělé země Severní Ameriky. Záměrem Zbrojovky Brno, a. s., je navázat na slavné roky tohoto podniku a být opět světovým výrobcem loveckých a sportovních zbraní. Jedním z prvních kroků při plnění tohoto předsevzetí snad budou i výrobky, které byly na pracovní schůzce 21. 9. představeny. Jedná se o tyto zbraně:

Zlamovací jednoranná kulovnice ZK 99 - tato zbraň je svým provedením jistým kompromisem mezi nízkou a vysokou cenou a kvalitou výrobku, čímž zaplňuje dlouho neobsazenou mezeru v nabídce zbraní na našem trhu. Původně byla určena převážně pro státy střední a západní Evropy a tam, kde se již dostala na trh (Francie, Rakousko, Německo, Itálie) a vyvolala kladný ohlas. Zbraň se vyrábí ve všech běžných rážích včetně velmi žádané .243 W. Ráže 30-06 Sprg. a 308 W se chystají do prodeje koncem roku 2000.

Poloautomatická malorážka ZKM 611 - má velký ohlas u zákazníků, především z USA. Vyrábí se v ráži .22 WMag. Připravuje se také výroba nové verze ZKM 611A. Tato zbraň je žádaná zejména v USA, ale i v evropských státech jako je Anglie a Irsko.

Kromě výše uvedených zbraní Zbrojovka Brno nabízí škálu tradičních typů zbraní s výměnnými hlavněmi (modelové řady ZH 300 a BRNO 500, jednohlavňová brokovnice ZBK 100, zlamovací kulovnice ZBK 110).

Zbrojovka Brno Arms, a. s., sází při výrobě na tradici českého výrobku a jeho kvalitu. U zbraní se prosazuje ruční práce, přičemž se počítá s dobrou pověstí českých puškařů. Také používání kvalitních materiálů a omezení zmetkovitosti výroby svědčí o tom, že Zbrojovka Brno, a. s., záměry s výrobou zbraní myslí zcela vážně. Trvalá pozornost je také věnována otázkám vývoje nových výrobků a inovacím dnešního výrobkového portfolia s cílem udržet kontakt s požadavky trhu.

Zbrojovka Brno Arms, a. s., jako součást akciové společnosti Zbrojovka Brno věnuje velkou pozornost neustálému budování image značky na domácím i světovém trhu. Společnost se tradičně účastní velkých světových výstav a veletrhů loveckých a sportovních zbraní, např. Shot Show v USA. IWA v Německu, Arab Hunting v Spojených arabských emirátech i jinde.

Ing. Jan Dvořák

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info