Lesnictví

  • Zobrazit podle
  • Regionu

CHKO Český les chystá nouzová nocležiště pro turisty, kde si budou moci rozdělat oheň

24. 7. 2024 | Zdroj: Ekolist.cz | Odkaz Odkaz

Správa Chráněné krajinné oblasti Český les (CHKO) připravuje nouzová nocležiště, kde budou moci turisté jednorázově přespat a rozdělat oheň. CHKO má vytipovaná místa, rovnoměrně rozložená po celém území podél zhruba stokilometrové státní hranice na Tachovsku a Domažlicku, bývalé železné opony.

Strach z kůrovce pominul, nebezpečí ale trvá. Ochránci našli nový problém

24. 7. 2024 | Zdroj: Denik.cz | Odkaz Odkaz

Stromy

Kůrovcového dřeva se nyní těží jen zanedbatelný zlomek množství vytěženého před čtyřmi lety v době vrcholící kalamity. Stačí ale pár suchých let a nálety brouka se mohou vrátit. Ochránci přírody si navíc stěžují, že novou sadbu spásá přemnožená zvěř.

Ministerstva zemědělství a životního prostředí, Lesy ČR a Jihomoravský kraj se dohodly na memorandu o péči a ochraně Ždánického lesa

23. 7. 2024 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

Na společné péči o Ždánický les se v memorandu podepsaném na jihovýchodní Moravě shodli ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL), ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL), generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík a zástupce ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Pavel Pešout.

Spáleniště v Českém Švýcarsku zarostlo pionýrskými dřevinami

22. 7. 2024 | Zdroj: ceskenoviny.cz | Článek Článek

Spáleniště v národním parku České Švýcarsko dva roky od obřího požáru připomínají už jen ohořelá torza stromů. Pionýrské dřeviny takřka pohltily veškerou volnou plochu. Pod nimi začnou postupně růst stromy, které zformují budoucí les. V hustém březovém porostu bohatém na úkryty se daří i zvěři.

Výborný: Loni se v české krajině díky agrolesnictví vysázelo 60.000 stromů

20. 7. 2024 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Smrk z blízka

Loni se v české krajině díky agrolesnictví vysázelo 60.000 stromů. Pomáhají zlepšit mikroklima, zmírnit klimatické změny a podporovat diverzitu. Agrolesnictví kombinuje pěstování dřevin s pěstováním zemědělských plodin nebo s chovem hospodářských zvířat na jednom pozemku.

Návrat vlka do Evropy vyvolává debatu

19. 7. 2024 | Zdroj: ČT 24 | Odkaz Odkaz

Les kmeny zima

Kdo se bojí velkého zlého vlka? Zdá se, že poměrně mnoho evropských vlád. Vlci šedí byli v Evropě před sto lety prakticky vyhubeni, ale díky úsilí o jejich ochranu se jejich počet opět zvýšil. Nárůst populace tohoto predátora vyvolal protesty zemědělců a obavy ochránců přírody.

Bude v našich lesích častější douglaska tisolistá? Vědci sledovali její růst ve směsi s borovicí lesní

19. 7. 2024 | Zdroj: Ekolist.cz | Odkaz Odkaz

Louka 2

V posledních letech se lesy v České republice potýkají s rozsáhlými kalamitami v převážně smrkových a borových porostech. Vzhledem ke scénářům vývoje klimatu musíme hledat i mezi introdukovanými druhy možnou částečnou náhradu za ustupující hospodářské dřeviny.

Na Křivoklátsku se nově objevil vzácný brouk tesařík alpský

18. 7. 2024 | Zdroj: AOPK ČR | Článek Článek

Les šiška větev borovice

Tesařík alpský je nápadný, jasně modrý brouk s černými skvrnami na křídlech. V České republice nyní žije jen v Ralské pahorkatině, Bílých Karpatech a na jižní Moravě. Ačkoli se na jižní Moravě zřejmě v souvislosti s postupující změnou klimatu nyní šíří, stále patří mezi kriticky ohrožené druhy.

ASZ ČR požaduje jasné rozlišování státních a soukromých lesů

17. 7. 2024 | Zdroj: ASZ | Odkaz Odkaz

Les šiška borovice

V současné době se vyjednává podoba novely zákona o lesích. Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) je jednou ze skupin, která se podílí na jejím připomínkování. Značná část sedláků totiž patří mezi vlastníky lesů a podoba zákona o lesích proto částečně souvisí s vývojem českého zemědělství.

Houby už zase rostou. Mapa ukazuje lokality, kde se jim teď velmi daří

17. 7. 2024 | Zdroj: Aktuálně.cz | Odkaz Odkaz

Houba kozák

Češi si z lesů každý rok odnesou podle odhadů přes 20 tisíc tun hub. Kde momentálně nejvíce rostou a kam se příliš nevyplatí chodit? Mapa ukazuje den po dni, kam s košíkem vyrazit, aby šance na jeho zaplnění byla co nejvyšší.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info