Lesnictví

  • Zobrazit podle
  • Regionu

Věda a politika se v lesnictví vzájemně ovlivňují

29. 9. 2023 | Zdroj: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. | Článek Článek

Les

V běžném životě se často setkáme s tím, že nejnovější vědecké poznatky z různých oborů nejsou v praxi přijaty vůbec nebo značně deformovaným způsobem. Otázka zní, proč se tak děje? Proč se v praxi nevyužívají vědecké poznatky?

Jak se vyvíjí zdravotní stav českých lesů

26. 9. 2023 | Zdroj: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. | Článek Článek

Les kmeny listnáče protisvětlo

Zdravotní stav lesů se v České republice hodnotí již od roku 1986, a to na monitorovacích plochách, jež jsou součástí evropského Mezinárodního kooperativního programu sledování a vyhodnocování vlivu znečištění ovzduší na lesy (ICP Forests).

V lesích Vysočiny podle lesníků letos škodil kůrovec méně než minulé roky

25. 9. 2023 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Stromy

Ve smrkových lesích na Vysočině podle lesníků, které oslovila ČTK, letos škodil kůrovec méně než minulé roky, přestože bylo teplé a suché léto. Některé podniky se možná přiblíží obvyklému objemu těžby, zatímco v minulých letech vyvážely z lesů několikanásobně víc dřeva, než měly v ročním plánu.

Lesníci ve Východním Krušnohoří vytipovali 250 hektarů, jež zůstanou bez zásahu

22. 9. 2023 | Zdroj: Ekolist.cz | Odkaz Odkaz

Louka 1

Lesníci v biologicky cenném Východním Krušnohoří vytipovali 250 hektarů porostu, které zůstanou zcela bez zásahu člověka. Do roku 2025 Lesy ČR označí v celé zemi 40 000 starých odumírajících tzv. biotopových stromů, aby byl v lesích zachován prostor pro hmyz, houby a další mikroorganismy.

Zadržování vody v lesních půdách zlepšuje schopnost krajiny adaptovat se na změny klimatu

22. 9. 2023 | Zdroj: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. | Článek Článek

Les kmeny listnáče protisvětlo

Půdní voda je nezastupitelným médiem při tvorbě půdního tělesa a ve fyziologii živých organismů. Voda se v půdě vyskytuje v různých skupenstvích, které utvářejí její hydrofyzikální vlastnosti a ovlivňují tak všechny ekosystémové funkce lesů.

V Brdech poroste přes dva tisíce nových ovocných stromů. Sázení se účastnili i veteráni

22. 9. 2023 | Zdroj: ČT 24 | Odkaz Odkaz

Dobrovolníci během soboty vysázeli v Brdech na 2,5 tisíce ovocných stromů. Nové jabloně, hrušně a třešně porostou v zaniklé obci Velcí u Jinců na Příbramsku.

Lesy ČR zvou veřejnost na čtvrtý ročník dobrovolnické akce Den za obnovu lesa

21. 9. 2023 | Zdroj: Lesy České republiky, s. p. | Článek Článek

Les šiška borovice

Den za obnovu lesa, největší celostátní lesnickou akci pro veřejnost, pořádají v sobotu 23. září od 10 do 16 hodin v osmi lokalitách napříč republikou Lesy České republiky. Lidé si již tradičně mohou vyzkoušet práci v lese, dozvědět se více o práci lesníků a přitom si užít bohatý doprovodný program.

Finská společnost Ponsse dokončila prodej své dceřiné společnosti v Rusku

20. 9. 2023 | Zdroj: Silvarium | Odkaz Odkaz

Těžba dřeva traktor

Společnost Ponsse dokončila prodej všech akcií společnosti OOO Ponsse, své dceřiné společnosti, která poskytovala služby Ponsse v Rusku a Bělorusku. Po splnění podmínek transakce byly obchodní aktivity společnosti Ponsse v Rusku převedeny na ruskou společnost OOO Bison a obchod byl schválen místními úřady.

Přírodní dědictví letitých bučin Východního Krušnohoří zachovají kroky ve prospěch biologické rozmanitosti díky šetrnému lesnickému managementu

20. 9. 2023 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

Les

Zachovat a chránit porosty ve Východním Krušnohoří starší 120 let a podpořit jejich biologickou rozmanitost je cílem nových principů aktivního lesnického managementu.

Chráněná krajinná oblast Soutok je příležitost k ukončení komářích kalamit

20. 9. 2023 | Zdroj: AOPK ČR | Článek Článek

Při předjednávání CHKO Soutok v první polovině tohoto roku Agentura ochrany přírody a krajiny ČR identifikovala několik problémů, kterým je třeba se bezodkladně věnovat.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info