Ministerstvo zemědělství vypsalo výběrové řízení na zajištění služby leteckého hašení lesních požárů pro letošní rok

Zajištění letecké hasičské služby pro tento rok je předmětem zadávacího řízení veřejné zakázky, kterou dnes vyhlásilo Ministerstvo zemědělství (MZe). Službu mají podle zakázky zajišťovat po dobu až dvou měsíců, kdy je největší riziko požárů, dva vrtulníky se schopností nést minimálně 3000 litrů. Vrtulníky budou k dispozici pro hašení požárů v lesích v působnosti MZe i v lesích v národních parcích spadajících pod Ministerstvo životního prostředí. Na základě vzájemné dohody zakázku „Zajištění letecké hasičské služby v roce 2023 na území České republiky v rámci mechanismu civilní ochrany Unie“ za oba resorty zajišťuje MZe.

„Hašení lesních požárů standardně zajišťují vrtulníky Letecké služby Policie České republiky, která každoročně zabezpečuje většinu hasebních zásahů, které nasazení letecké techniky vyžadují. Cílem zakázky je pro období s nejvyšším rizikem požárů doplnit existující hasební kapacitu policejní letecké služby další leteckou technikou s výrazně většími hasebními schopnostmi, než tomu bylo dosud. V případě úspěšného ukončení zadávacího řízení předpokládáme zajištění služby od 15. července,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Zakázku připravilo MZe ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR (HZS), které určilo parametry poptávané služby včetně technických požadavků na leteckou techniku.

„Požadavek na zajištění vrtulníků s hasební kapacitou tři tisíce litrů vychází ze zkušeností nejen při požáru v Národním parku České Švýcarsko, ale především z hašení požárů v zahraničí. V Evropské unii jsou standardizovány moduly pro hašení pomocí vrtulníků, kdy je minimální objem hasební látky právě tři tisíce litrů. Zajištění této techniky pro hašení lesních požárů v Česku prostřednictvím Ministerstva zemědělství coby komplexní služby poskytované soukromými společnostmi s kofinancováním z grantu EU je dočasným řešením. Naším cílem je vybudovat na území České republiky základnu leteckého hašení pomocí vrtulníků s přispěním grantu EU, a to nejpozději do roku 2030,“ uvedl generální ředitel HZS ČR Vladimír Vlček.

Parametry zakázky vychází z požadavků na moduly leteckého hašení pomocí vrtulníků tak, aby bylo možné využít financování až 75 % nákladů na zajištění této služby z prostředků EU, poskytované z grantu RescEU transition (předpokládané náklady na zajištění služby v roce 2023 činí zhruba 52 milionů Kč bez DPH, z toho 75 % pokryje grant RescEU a 25 % státní rozpočet).

Leteckou hasičskou službu (LHS) zajišťuje MZe na základě § 46 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů jako službu pro vlastníky lesů.

Až do loňského roku LHS zajišťovaly nad rámec Letecké služby PČR soukromí letečtí provozovatelé s nasazením hasebních letounů typu AN-2 (minimální požadavek na objem nesené vody byl 800 litrů.) Aktuální změna požadavků na typ a hasební schopnosti letecké techniky, poptávané u soukromých provozovatelů, představuje zásadní změnu (v reakci na rostoucí počet lesních požárů v uplynulých letech a očekávaný vývoj rizik v souvislosti s klimatickou změnou), která umožní efektivnější zdolávání i rozsáhlých lesních požárů, s jejichž výskytem je nutné počítat.

 

 

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Tisk

Další články v kategorii Lesnictví

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info