PRASATA, VEPŘOVÉ MASO - 5.6.1998

PRASATA, VEPROVÉ MASO - 5.6.1998

Vývoj na trhu veprového masa - aktuální ceny

Behem kvetna prumerné farmárské ceny jatecných prasat v CR se zvýšily o cca 1,00 Kc za 1 kg živé hmotnosti v I. jakostní tríde. Zacátkem cervna nákupní ceny prasat se nejcasteji pohybovaly v rozmezí 37,50 Kc do 38,00 Kc za 1 kg živé hmotnosti v I. jakostní tríde. Trend mírného zvyšování nákupních cen jatecných prasat bude v cervnu nadále pokracovat.

Aktuální informace z trhu veprového masa

V kvetnu letošního roku farmárské ceny jatecných prasat proti stejnému mesíci roku 1997 (30,29 Kc za 1 kg živé hmotnosti) se v prumeru zvýšily o 6,71 Kc za 1 kg živé hmotnosti v I. jakostní tríde.

Mnohem více se však v letošním kvetnu zvýšily prumerné ceny zástavových selat. Pro porovnání v lonském roce v kvetnu za 1 kg živé hmotnosti zástavových selat do 25 kg živé hmotnosti obdrželi farmári v prumeru 55,92 Kc. V kvetnu letošního roku je to v prumeru kolem 67,00 Kc za 1 kg živé hmotnosti zástavového selete.

V následující tabulce uvádíme vývoj prumerných kvetnových farmárských cen jatecných prasat a zástavových selat v letech 1994 - 1998 v CR.

Prumerná cena jatecných prasat Prumerná cena zástavových selat

za 1 kg ž. hm. v I. jak. tr. do 25 kg ž. hm. za 1 kg ž. hm.

v Kc v Kc

1994 1995 1996 1997 1998 1994 1995 1996 1997 1998

26,63 29,87 32,92 30,29 37,05 43,44 58,27 62,54 55,92 67,10

Pramen: CSÚ, Agronet a.s.

Informace ze zahranicí

Podle ATIS c. 10, r. 3 ze dne 22.5.1998 na Slovensku nákupní ceny jatecných prasat mají stále klesající tendenci a u smluvních partneru jsou na úrovni 39,36 Kc za 1 kg živé hmotnosti v I. jakostní tríde. U nesmluvních partneru se tyto ceny pohybují v rozmezí 37,00 Kc až 38,00 Kc za 1 kg v živém.

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info