Z krabiček do trsů kostřav, tak se vracejí okáči skalní do Českého středohoří

Šest set housenek motýla okáče skalního našlo nový domov na kopcích Oblík a Vraníky v lounské části Českého středohoří. Housenky na ně doputovaly v krabičkách až z Královéhradecka, kde probíhá jejich specializovaný odchov Českým svazem ochránců přírody JARO Jaroměř. Okáč skalní dnes patří mezi kriticky ohrožené druhy a k jeho záchraně byl připraven regionální akční plán [1,2]. Jehou součástí je i vypouštění housenek na vhodná místa.

„Tento nenápadný motýl dříve obýval teplé skalnaté oblasti po celé České republice. Avšak po druhé světové válce se zásadně změnilo zemědělské využívání krajiny. Zmizelo hospodaření na špatně přístupných svazích kopců, zejména volná pastva ovcí a koz. Kvůli tomu okáči skalní postupně mizeli z celé republiky, až zůstala poslední populace na Rané v Českém středohoří. Tam okáči přežili díky rogalistům, paraglidistům a turistům, kteří sešlapávali vrchol kopce a bránili tak jeho zarůstání. Motýl totiž potřebuje pro své přežití mozaiku plošek bez vegetace a rozvolněných trsů kostřav, kterými se živí jeho housenky,“ přiblížuje Vladimír Dolejský, ředitel regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Ta regionální akční plán pro okáče sklaního realizuje.

Vypouštění housenek, ale i vajíček a dospělých jedinců probíhá v Českém středohoří od roku 2015. Předcházela mu dlouhodobá péče o zdejší stepní vrchy. Bylo nutné na nich vyřezat náletové dřeviny, zbavit je nepůvodních druhů, vyhrabat vrstvy staré trávy a udržovat jejich travnaté stráně pomocí šetrného kosení a pastvy. Významně k tomu pomohly projekty LIFE+ „Stepi Lounského středohoří“ a LIFE České středohoří. Díky tomu se dnes setkáme s okáčem skalním na několika kopcích a jeho populace je v Českém středohoří odhadována až na několika tisíc jedinců. Od letošního roku přispěje k podpoře tohoto motýla nový projekt Prospective LIFE, který má za cíl zlepšit ochranu nejohroženějších druhů rostlin, hub a živočichů v naší zemi.

Aktuálně probíhají pokusy o návrat okáče skalního i na stepní lokality na území Prahy, Českého krasu, Mohelenské hadcové stepi a v litoměřické části Českého středohoří. Do budoucna je zvažován jeho možný návrat i na Pálavu. Přípravu záchranných programů či regionálních akčních plánů, jako je ten na okáče skalního, zajišťuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Slouží k záchraně ohrožených druhů na celostátní či regionální úrovni a často se zaměřují na takzvané deštníkové druhy, jejichž ochranou se pomůže řadě jiných ohrožených rostlin, hub a živočichů s podobnými nároky na prostředí.

Dospělí okáči se líhnou v červenci, samice kladou vajíčka v srpnu a září. Přibližně za dva týdny se vylíhnou housenky, které se živí trávou kostřavou. Přezimují, zakuklí se až následující červen, motýli kukly opustí zhruba po čtyřech týdnech. S předstihem se líhnou samci. Ti se pak shromažďují na vrcholcích kopců a čekají na samice, aby se s nimi mohli pářit. Dospělý motýl se může dožít zhruba 60 dní.

Za posledních 60 let u nás vyhynulo 19 druhů denních motýlů, polovina zbylých 142 druhů je ohrožená. Současná podoba krajiny, která je na jedné straně obhospodařováná příliš intenzivně a na druhé straně zarůstá, jim nevyhovuje. Součástí projektu Prospective LIFE je přepracování regionálního akčního plánu pro okáče skalního na celostátní záchranný program a současně příprava dalších regionálních akčních plánů pro ohrožené druhy motýlů - například pro modráska komonicového, okáče metlicového nebo modráska východního.

 

Kontakt:

Petr Máslo, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO České středohoří, entomolog, e-mail: petr.maslo@nature.cz, tel.: 737 961 556

Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, tisková mluvčí, e-mail: karolina.sulova@nature.cz, tel.: 724 102 406

 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – www.nature.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Více na www.nature.cz.

Tisk

Další články v kategorii Venkov

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info