Čerpání včelařských dotací 2014 opět na 100 %

Státní zemědělský intervenční fond úspěšně ukončil administraci prvního roku nového tříletého programu na podporu chovu včelstev a vyplatil chovatelům téměř 64 milionů korun. Letošní 15. říjen byl konečným termínem pro výplatu dotací za období od 1. září 2013 do 31. srpna 2014.

Dotace z včelařského programu na období 2014 až 2016 poskytuje Státní zemědělský intervenční fond chovatelům včel prostřednictvím Českého svazu včelařů, o.s. Jsou financovány 50 % z prostředků EU a 50 % z prostředků rozpočtu ČR. Fond odesílá dotace Českému svazu včelařů do 15. října příslušného roku, který je následně rozesílá jednotlivým chovatelům, jimž byla dotace přiznána. Na včelařská opatření byla v roce 2014 k tomuto datu vyplacena částka 63 947 tisíc Kč, což odpovídá 100 % alokovaných finančních prostředků.

Dotace se týkají 5 následujících opatření:

  • Technická pomoc - 34 307 tis. Kč
  • Boj proti varroáze - 17 238 tis. Kč
  • Racionalizace kočování včelstev - 2 259 tis. Kč
  • Úhrada nákladů na rozbory medu - 678 tis. Kč
  • Obnova včelstev - 9 465 tis. Kč

Vzhledem k nadměrnému zájmu chovatelů včel přesáhl objem uznaných nároků na dotaci celkovou výši přidělených finančních prostředků, a bylo proto nutno u vybraných opatření upravit a v souladu s legislativou jednotlivé částky poskytované dotace krátit koeficientem 0,6955. Pro rok 2015 je na včelařské dotace určeno 2 331 984 EUR a pro rok 2016 částka 2 329 120 EUR. Směnný kurz bude možno stanovit vždy až v lednu příslušného roku.

Vladimíra Nováková

tisková mluvčí SZIF

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info