Venkov

 • Zobrazit podle
 • Regionu

PODMIENKY ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU NA SLOVENSKOM VIDIEKU

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Štěpánková Roberta

MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Pourová Marie

SLABÉ A SILNÉ STRÁNKY POLSKÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH OBLASTÍ V KONTEXTU ASOCIACE S EU

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Makarski Sylwester

SLEDOVÁNÍ VÝVOJE ZÁJMU O AGROTURISTIKU V ČR

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Brabencová Hana

NETARIFNÍ OPATŘENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Hes Aleš

INTEGRAČNÍ PROCESY A AGRÁRNÍ SEKTOR

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Svatoš Miroslav

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, REKAPITULACE A VÝHLEDY

1. 12. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

V průběhu předešlých staletí byla naše kulturní krajina rozsáhle utvářena lesnickou a zemědělskou činností. Extenzivní způsob hospodaření nepůsobil výrazně negativně na krajinu. Současná industriální agrární politika jako výsledek ekonomického tlaku společnosti na zemědělství však již dostatečně ekologické zájmy nerespektuje. Konvenční zemědělství je spoluzodpovědné za snížení druhové a biotopové diverzity krajiny (vyklizení krajiny), snížení její samoregulační schopnosti a stability i poškozování přírodních zdrojů.

ZAMYŠLENÍ NAD ROSTLINNOU VÝROBOU - 1994

1. 12. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Od roku 1993 s obohacením v roce 1994 se "zamyšlení" rozšiřuje i o sekce, které zahrnují některá odvětví RV, nebo služby. Jde například o sekce zahradnické, pícninářské, alternativních plodin a zemědělství, sekce herbologie a výživy rostlin, informatiky (AgroNet). Do sborníku jsou začleněny i základní informace o vybraných grantech a smlouvách, které jsou řešeny na katedře rostlinné výroby. Konference má již svou tradici a uzavírá rok. V roce 1991 bylo její hlavní zásluhou to, že se sešla a zajistila standardní náplň obdobných setkání. V roce 1992 začala již plnit svoji funkci odbornou.

PŘÍSPĚVEK K ROZVOJI AGROTURISTIKY V ČR

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Vaněček Drahoš, Váňa Eduard

PODNIKATEĽSKÉ AKTIVITY PRI VÝROBE BRAVČOVÉHO MÄSA

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Šimčák Pavel, Sopko Ján

Odkazy

Přidat odkaz
 • EVYNA - Internetové kurzy pro ženy na mateřské dovolené
  EFEKTIVNÍ NÁVRAT EKONOMICKY VZDĚLANÝCH ŽEN NA TRH PRÁCE PO RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ 2015 -Internetové kurzy pro ženy na mateřské dovolené
 • eLovci.cz
  Portál eLovci.cz je zaměřen na individuální inzerci a prezentaci firem v oblasti myslivosti z České republiky a Slovenska.
 • Turistika
  Internetové centrum cestovního ruchu. Jeden z nejrozsáhlejších internetových projektů zaměřených na problematiku turistiky, cestování a aktivního trávení volného času přináší svým návštěvníkům informace a zajímavosti již déle než 5 let Rozsáhlá inovace, kterou server prochází, je zaměřená na lepší propojení databází, snazší orientaci v systému a na podporu nových služeb, které budou postupně zaváděny. Na následujících stránkách jsou podrobně popsány jednotlivé sekce se všemi možnostmi a funkcemi, které projekt Turistika.cz nabízí.
 • Rybareni.com
  Portál věnovaný převážně sportovnímu rybaření - Denně aktualizované informace nejen" pro rybáře.
 • Architektura zahrady
  Firma nabízející zpracování návrhu zahrady u Vašeho rodinného domu a následné zajištění realizace těchto úprav. Na stránkách dále naleznete články s danou problematikou.
 • Zivotnistyl.cz
  Internetový portál o bydlení, zahradě, stavbě, hobby a životním stylu. Denně nové články, tipy, zajímavosti.
 • Kozí farma v Zásadě u Kadaně
  Od roku 1999 držíme prestižní certifikát „Ekologicky hospodařící zemědělec“ a námi produkované kozí mléko obdrželo opakovaně certifikát „Produkt ekologického zemědělství / Bioprodukt“.
 • Česká vědecká společnost pro mykologii
  Česká vědecká společnost pro mykologii (ČVSM) (dále Společnost) je dobrovolná výběrová organizace, která byla založená v roce 1946 jako Československý mykologický klub, navazující na činnost Mykologického klubu vzniklého v meziválečném období okolo prof. J. Velenovského. Působí jako vědecká společnost a je podporována Akademií věd České republiky.

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info