Zemědělství

  • Zobrazit podle
  • Regionu
  • Komodity:

VLIV EKONOMICKÝCH ZMĚN V ČESKÉ REPUBLICE NA DUŠEVNÍ ZDRAVÍ POPULACE

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Z. Pechačová, J. Hraba, F. Lorenz, G. Lee

REFORMA STÁTNÍ SPRÁVY V ZEMĚDĚLSTVÍ

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Křivohlavý M.

ZMĚNY V POZEMKOVÉ DRŽBĚ A TRANSFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Jelen S.

RŮZNOST TRANSFORMACE ZD V SOCIÁLNÍ REALITĚ

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Hudečková Helena, Lošťák Michal

NĚKTERÉ OTÁZKY ROZVOJE MLÉČNÉHO PODKOMLEXU V PODMÍNKÁCH REFORMY ZEMĚDĚLSTVÍ NA UKRAJINĚ

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Hubeny J., Tryňko R.

NĚKTERÉ CHARAKTERISTIKY INDIVIDUÁLNÍCH FAREM A FARMÁŘŮ V ČR

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Havel J.

FAKTORY POSOBIACE NA CENU POĽNOHOSPODÁRSKEJ PODY A TRH S POĽNOHOSPODÁRSKOU PODOU V NITRIANSKOM REGIÓNE.

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

M. Fáziková, M. Kečkeméthyová, H. Mičeková

ŘEŠENÍ FINANČNÍ KRIZE V ZEMĚDĚLSTVÍ USA

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Bečvářová Věra

STRATEGIE ROZVOJE PEF VŠZ V PRAZE

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Hron Jan

Úvodní slovo

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

V souladu se strategií rozvoje PEF VŠZ v Praze věnuje vedení PEF značnou pozornost vědeckovýzkumným aktivitám. V této souvislosti patří mezi již tradiční a úspěšné akce vědecká konference na téma "Agrární perspektivy II. - transformační fáze", která se konala za početné zahraniční a domácí účasti ve dnech 22. až 23. září 1993 v areálu VŠZ v Praze.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme voa3r.eu