Zemědělství

  • Zobrazit podle
  • Regionu
  • Komodity:

VET/402/94: výskyt moru prasat v Jugoslávii

24. 6. 1994 | Zdroj: SVS ČR | Článek Článek

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Ceské republiky Tešnov 17, 117 05 PRAHA 1 Naše znacka Vyrizuje/linka Praha dne VET/402/94 dr.Veleba/768 24.6. 1994 SPEŠNÁ INFORMACE o výskytu moru prasat v Jugoslávii Podle informací Mezinárodního úradu pro nákazy v Paríži bylo v Srbsku zjišteno 6 ohnisek moru prasat v oblasti Centrálního a Jižního Banátu.

Vet/186/94: výskyt slintavky a kulhavky v Izraeli

10. 3. 1994 | Zdroj: SVS ČR | Článek Článek

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Ceské republiky Tešnov 17, 117 05 PRAHA 1 Naše znacka Vyrizuje/linka Praha dne Vet/186/94 dr Veleba/768 10.3.1994 SPEŠNÁ INFORMACE o výskytu slintavky a kulhavky v Izraeli Podle informací Mezinárodnímu úradu pro nákazy v Paríži bylo dne 2.3. 1994 zjišteno ohnisko slintavky a kulhavky typu 0 v chovu, kde bylo ustájeno 500 ovcí.

Vet/68/94: výskyt k.m.p. v Bulharsku

25. 1. 1994 | Zdroj: SVS ČR | Článek Článek

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Ceské republiky Tešnov 17, 117 05 PRAHA 1 Naše znacka Vyrizuje/linka Praha dne Vet/68/94 dr Veleba/768 25.1. 1994 SPEŠNÁ INFORMACE o výskytu klasického moru prasat v Bulharsku Podle sdelení Mezinárodního úradu pro nákazy v Paríži bylo dne 3.1. 1994 v Bulharsku v okrese Montana diagnostikováno jedno ohnisko klasického moru v žíru prasat v malochovu s poctem 41 kusu.

NOVÁ KONCEPCE STUDIA SPOLEČENSKÝCH VĚD NA FAKULTĚ STAVEBNÍ ČVUT

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

V. Vaníček

MOŽNOSTI AKTIVIZACE POSLUCHAČŮ PŘI VÝUCE SOCIOLOGIE NA VŠZ

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

J. Šindlářová

NĚKOLIK POSTŘEHŮ TÝKAJÍCÍCH SE OSOBNOSTI VYSOKOŠKOLSKÉHO STUDENTA

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

H. Pavlíčková

VÝUKA PSYCHOLOGIE A SOCIOLOGIE NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

I. Nový, J. Růžička

PŘÍNOS KATEDRY PEDAGOGIKY PRO STUDENTY VŠZ V PRAZE

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Z. Miškovský, M. Slavík, D. Saláková

KONCEPCE PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PŘÍPRAVY UČITELŮ NA VŠZ V BRNĚ

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

D. Linhartová

PSYCHOLOGICKÁ PROBLEMATIKA REKVALIFIKACE

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

D. Dlouhá

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info